Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Μη προσποιείστε ότι φιλοσοφείτε, αλλά να φιλοσοφείτε πραγματικά.


Ου προσποιείσθαι δει φιλοσοφείν αλλ’ όντως φιλοσοφείν. Ου γαρ προσδεόμεθα του δοκείν υγιαίνειν αλλά του κατ’ αλήθειαν υγιαίνειν.
Μη προσποιείστε ότι φιλοσοφείτε, αλλά να φιλοσοφείτε πραγματικά, γιατί δεν έχουμε ανάγκη του να νομίζουμε ότι υγιαίνουμε, αλλά το να υγιαίνουμε αληθινά.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος.
0 comments

Ε κι εγώ ο Διογένης ο κυνικός.


Αλεξάνδρου ποτέ επιστάντος αυτω και ειπόντος, "εγώ ειμι Αλέξανδρος ο μέγας βασιλεύς," "καγώ," φησί, "Διογένης ο κυών."
Όταν κάποτε ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος ο μέγας βασιλιάς» απάντησε: «Ε κι εγώ ο Διογένης ο κυνικός».

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες.


Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό, διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Πρεσβύτερον αιδού.


Πρεσβύτερον αιδού.
Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.

Δελφικά Παραγγέλματα
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 86. Ὀνείρου (ѳυμίαμα ἀρώματα)

86. Ὀνείρου
ѳυμίαμα ἀρώματα
Κικλήσκω σε, μάκαρ, τανυσίπτερε, οὖλε Ὄνειρε,
ἄγγελε μελλόντων, ѳνητοῖς χρησμωιδὲ μέγιστε·
ἡσυχίαι γὰρ ὕπνου γλυκεροῦ σιγηλὸς ἐπελѳών,
προςφωνῶν ѱυχαῖς ѳνητῶν νόον αὐτὸς ἐγείρεις,
καὶ γνώμας μακάρων αὐτὸς καѳ' ὕπνους ὑποπέμπεις,
σιγῶν σιγώσαις ѱυχαῖς μέλλοντα προφαίνων,
οἷσιν ἐπ' εὐσεβίηισι ѳεῶν νόος ἐσѳλὸς ὁδεύει,
ὡς ἂν ἀεὶ τὸ καλὸν μέλλον, γνώμηισι προληφѳέν,
τερπωλαῖς ὑπάγηι βίον ἀνѳρώπων προχαρέντων,
τῶν δὲ κακῶν ἀνάπαυλαν, ὅπως ѳεὸς αὐτὸς ἐνίσπηι
εὐχωλαῖς ѳυσίαις τε χόλον λύσαντες ἀνάκτων.
εὐσεβέσιν γὰρ ἀεὶ τὸ τέλος γλυκερώτερόν ἐστι,
τοῖς δὲ κακοῖς οὐδὲν φαίνει μέλλουσαν ἀνάγκην
ὄѱις ὀνειρήεσσα, κακῶν ἐξάγγελος ἔργων,
ὄφρα μὴ εὕρωνται λύσιν ἄλγεος ἐρχομένοιο.
ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε ѳεῶν μηνύματα φράζειν,
ὡς ἂν ἀεὶ γνώμαις ὀρѳαῖς κατὰ πάντα πελάζηις
μηδὲν ἐπ' ἀλλοκότοισι κακῶν σημεῖα προφαίνων.

Εσένα προσκαλώ, ώ μακάριε, με τα μεγάλα πτερά, ώ Όνειρε ωλοκληρωμένε, συ ο
αγγελιαφόρος εκείνων, πού μέλλουν να γίνουν, μεγάλε προφήτη των ανθρώπων διότι
εσύ επέρχεσαι σιωπηλός κατά την ησυχίαν του γλυκού ύπνου και φωνάζεις (ομιλείς) στις
ψυχές των ανθρώπων και συ ο Βίος διεγείρεις το μυαλό τους (τους ξυπνάς το μυαλό),
και τους στέλλεις κρυφά στον ύπνο τους τάς γνώμας των θεών καί άφωνος φανερώνεις
στις ψυχές τίς κοιμισμένες τα μέλλοντα να συμβούν είς εκείνους τους ανθρώπους, των
οποίων ο καλός νους συμβαδίζει προς την εύσέβειαν των θεών, ώστε πάντοτε το καλόν
μάλλον, προκαθορισθέν δια των γνωμών των θεών να ειδοποιής και να καθοδηγής με
τέρψεις τον βίον των ανθρώπων, πού ησθάνθησαν εκ των προτέρων χαράν να έχουν δε
ανακούφιση από τα κακά, καθώς ίδιος ο θεός θα τους ειπη δια να διαλύσουν με
προσευχάς και θυσίας την οργήν των βασιλέων διότι το τέλος των ευσεβών ανθρώπων
είναι πάντοτε γλυκύτερον.
Εις τους κακούς όμως ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να φανέρωση την μελλοντικήν ζωήν
των το δράμα του ονείρου (ο Όνειρος) ως άγγελος κακών έργων, δια να ημπορέσουν να
εύρουν (οι κακοί Ανθρωποι) την απαλλαγήν από τα δεινά (τα κακά) πού έρχονται.
Αλλά σε παρακαλώ, ώ μακάριε, να μας έξαγγέλλης τα μηνύματα των θεών, ώστε να μας
πλησιάζης πάντοτε με ορθάς κατά πάντα γνωμας και να μη μας φανερώνης σημεία
δυσάρεστα.
0 comments

Πρώρα άκου, μετά σκέψου και κατόπιν δράσε.


Πρώρα άκου, μετά σκέψου και κατόπιν δράσε.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Πολλές φορές, αν κι έχουμε ειρήνη, πολιορκούμαστε όχι από εχθρούς, αλλά από τους εμπόρους.


Πολλές φορές, αν κι έχουμε ειρήνη, πολιορκούμαστε όχι από εχθρούς, αλλά από τους εμπόρους.

Λυσίας, 445 - περ. 380 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Η καλλονή κατακτάει και προκαλεί την εύνοια εκείνων, που την κοιτάζουν.


Η καλλονή κατακτάει και προκαλεί την εύνοια εκείνων, που την κοιτάζουν.

Θεόκριτος 3ος π.Χ. αιών , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Η κολακεία είναι ένα αισχρό εμπόριο που είναι χρήσιμο μόνο στον κόλακα.


Η κολακεία είναι ένα αισχρό εμπόριο που είναι χρήσιμο μόνο στον κόλακα.

Θεόφραστος ο Ερέσιος (371 π.Χ. – περ. 287 π.Χ.) Φιλόσοφος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο