Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Απόντι μη μάχου.


Απόντι μη μάχου.
Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 85. Ὕπνου (ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος)

85. Ὕπνου
ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος
Ὕπνε, ἄναξ μακάρων πάντων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων
καὶ πάντων ζώιων, ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χѳών·
πάντων γὰρ κρατέεις μοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι
σώματα δεσμεύων ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι,
λυσιμέριμνε, κόπων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν
καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραμύѳιον ἔρδων·
καὶ ѳανάτου μελέτην ἐπάγεις ѱυχὰς διασώζων·
αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς Λήѳης Ѳανάτου τε.
ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε κεκραμένον ἡδὺν ἱκάνειν
σώζοντ' εὐμενέως μύστας ѳείοισιν ἐπ' ἔργοις.

Ώ ύπνε, συ ο βασιλεύς όλων των μακαρίων θεών καί των θνητών ανθρώπων καί όλων
των ζώων όσα τρέφει η ευρεία γή διότι μόνος σου είσαι κυρίαρχος όλων και προσέρχεσαι
εις όλους καί δεσμεύεις τα σώματα με δεσμά, που δεν είναι κατασκευασμένα από χαλκό.
Εσύ μας απαλλάσσεις από τις φροντίδες καί μας παρέχεις γλυκεία ανακούφισι από τους
κόπους καί μας παρασκευάζεις για κάθε λύπη μια ιερή παρηγοριά και μας φέρεις επίσης
την άσκησιν (την προπαρασκευήν) του θανάτου καί διασώζεις τάς ψυχάς μας διότι εσύ
είσαι εκ φύσεως ο γνήσιος αδελφός της Λήθης καί του θανάτου. Αλλα, ώ μακάριε, σε
παρακαλώ να έλθης συγκερασμένος με γλυκύτητα καί να σώζης ευνοϊκώς τους μύστας
για τα θεϊκά έργα.
0 comments

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.


Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του.


Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)
0 comments

Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.


Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας )
0 comments

Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.


Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά.


Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.
Οιδίπους Τύραννος.
Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».


Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.
Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Aν κοιμάται (συνέχεια) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.


Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.
Aν κοιμάται (συνέχεια) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.

0 comments

Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα.


Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’ εστί τις σύγκρασις.
Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.


Απόντι μη μάχου.
Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.


Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει να είναι ίδια με τη στάση απέναντι στη φωτιά.Να μη στέκεσαι ούτε πολύ κοντά, για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.


Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει να είναι ίδια με τη στάση απέναντι στη φωτιά.Να μη στέκεσαι ούτε πολύ κοντά, για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις.


Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.
Κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Ους τρέφεις αγάπα.


Ους τρέφεις αγάπα.
Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 84. Ἑστίας (ѳυμίαμα ἀρώματα)

84. Ἑστίας
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ἑστία εὐδυνάτοιο Κρόνου ѳύγατερ βασίλεια,
ἣ μέσον οἶκον ἔχεις πυρὸς ἀενάοιο, μεγίστου,
τούσδε σὺ ἐν τελεταῖς ὁσίους μύστας ἀναδείξαις,
ѳεῖσ' αἰειѳαλέας, πολυόλβους, εὔφρονας, ἁγνούς·
οἶκε ѳεῶν μακάρων, ѳνητῶν στήριγμα κραταιόν,
ἀιδίη, πολύμορφε, ποѳεινοτάτη, χλοόμορφε·
μειδιόωσα, μάκαιρα, τάδ' ἱερὰ δέξο προѳύμως,
ὄλβον ἐπιπνείουσα καὶ ἠπιόχειρον ὑγείαν.

Ω Εστία βασίλισσα, θυγατέρα του ισχυρού Κρόνου,
συ η οποία κατέχεις το μέσον της κατοικίας του αιωνίου μεγίστου πυρός, είθε συ αυτούς
εδώ τους ιερούς μύστας να τους αναδείξης κατά τάς τελετάς και να τους κάμης να είναι
πάντοτε θαλεροί, πολυευτυχισμένοι ευφρόσυνοι, αγνοί συ είσαι η κατοικία των μακαρίων
θεών, το ισχυρόν στήριγμα των ανθρώπων συ η αιωνία, η πολύμορφη, η περιπόθητη, η
όμοια με χλόην πού σκορπίζεις μειδιάματα, ή μακαρία, δέξου με προθυμίαν αυτές τις
θυσίες και φύσηξε μας ευτυχίαν και την υγείαν, πού καταπραύνει τον άνθρωπον.
0 comments

Πρώτη αρχή κι αιτία όλων των όντων είναι το καλό.


Πρώτη αρχή κι αιτία όλων των όντων είναι το καλό.

Πρόκλος ο Λύκιος, Νεοπλατωνικός Φιλόσοφος.
0 comments

Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης. Όπως δε πλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι πλάστηκε και για ν' αγαπά.


Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης. Όπως δε πλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι πλάστηκε και για ν' αγαπά.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη.


Αιδώς δ’ ουκ αγαθή κεχρημένω ανδρί παρείναι.
Η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .
0 comments

Ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο.


Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις.
Ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Εκείνος μοναχά είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει άλλους, που πρώτα μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.


Εκείνος μοναχά είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει άλλους, που πρώτα μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Τα ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με έναν τροχό, που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν.


Τα ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με έναν τροχό, που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν.

Ηρόδοτος 480-420 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος.
0 comments

Ο καλός καπετάνιος ξέρει να προσαρμόζεται στους ανέμους κι ο σοφός (άνθρωπος) να προσαρμόζεται στα γυρίσματα της τύχης.


Ο καλός καπετάνιος ξέρει να προσαρμόζεται στους ανέμους κι ο σοφός (άνθρωπος) να προσαρμόζεται στα γυρίσματα της τύχης.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας )
0 comments

Μανθάνων μη κάμνε.


Μανθάνων μη κάμνε.
Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 83. Ὠκεανοῦ (ѳυμίαμα ἀρώματα)
83. Ὠκεανοῦ
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ὠκεανὸν καλέω, πατέρ' ἄφѳιτον, αἰὲν ἐόντα,
ἀѳανάτων τε ѳεῶν γένεσιν ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων,
ὃς περικυμαίνει γαίης περιτέρμονα κύκλον·
ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ѳάλασσα
καὶ χѳόνιοι γαίης πηγόρρυτοι ἰκμάδες ἁγναί.
κλῦѳι, μάκαρ, πολύολβε, ѳεῶν ἅγνισμα μέγιστον,
τέρμα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου, ὑγροκέλευѳε,
ἔλѳοις εὐμενέων μύσταις κεχαρημένος αἰεί.

Τον Ώκεανόν προσκαλώ, τον αθάνατον
πατέρα, τον πάντοτε υπάρχοντα,
την αρχήν των αθανάτων θεών και των θνητών
ανθρώπων ο οποίος κυματίζει γύρω από την γήν πού την
περικυκλώνει. Από αυτόν προέρχονται όλοι οι ποταμοί καί όλη
η θάλασσα και αι αγναί υποχθόνιοι ικμάδες της γης πού
ρέουν από τις πηγές. Άκουσε με, ώ μακάριε, πού παρέχεις πολλήν ευτυχίαν και είσαι το
μεγαλύτερον εξαγνιστικόν μέσον των θεών, το αγαπητόν τέρμα της γης η αρχή του
πόλου συ που έχεις ως δρόμο τα νερά. Είθε να έλθης με ευμένειαν παρέχων πάντοτε την
χάριν σου είς τους μύστας.
0 comments

Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.


Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Είναι στη φύση των ανθρώπων, πιότερο να ποδοπατούν εκείνον που έπεσε.


Είναι στη φύση των ανθρώπων, πιότερο να ποδοπατούν εκείνον που έπεσε.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Τίποτα ισχυρότερο απ' την ανάγκη, γιατί όλα υποτάσσονται σ' αυτή.


Τίποτα ισχυρότερο απ' την ανάγκη, γιατί όλα υποτάσσονται σ' αυτή.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Όποιος κυβερνήτης πλοίου παρατεντώνει τα πανιά και δεν λασκάρει καθόλου, ανατρέπει το καράβι.


Όποιος κυβερνήτης πλοίου παρατεντώνει τα πανιά και δεν λασκάρει καθόλου, ανατρέπει το καράβι.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.

0 comments

Αν δεν τιμάς τους γονείς σου, ποιος πρόκειται να τιμήσει εσένα;


Αν δεν τιμάς τους γονείς σου, ποιος πρόκειται να τιμήσει εσένα;

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Η δύναμη της ένωσης κατακτά το καθετί.


Η δύναμη της ένωσης κατακτά το καθετί.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .

0 comments

Μην προσπαθείς να καλύψεις τα λάθη σου με λόγια, αλλά προσπάθησε να τα διορθώσεις ελέγχοντας τον εαυτό σου.


Μην προσπαθείς να καλύψεις τα λάθη σου με λόγια, αλλά προσπάθησε να τα διορθώσεις ελέγχοντας τον εαυτό σου.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ανάμεσα στα καλά της ζωής σου είναι και η ελπίδα της εκδίκησης.


Ανάμεσα στα καλά της ζωής σου είναι και η ελπίδα της εκδίκησης.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος που να ζήσει ολόκληρο το βίο του χωρίς στεναχώριες.


Δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος που να ζήσει ολόκληρο το βίο του χωρίς στεναχώριες.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους από την εμφάνιση, αλλά από τις πράξεις τους.


Δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους από την εμφάνιση, αλλά από τις πράξεις τους.

Λυσίας, 445 - περ. 380 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Θάρρος, φίλε μου, μπορεί η αυριανή μέρα να σου είναι πιο ευνοϊκή.


Θάρρος, φίλε μου, μπορεί η αυριανή μέρα να σου είναι πιο ευνοϊκή. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα. Ο Δίας μας στέλνει πότε μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα και πότε μια άλλη με θύελλα και βροχή.

Θεόκριτος 3ος π.Χ. αιών , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του.


Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 82. Νότου (ѳυμίαμα λίβανον)

Λαιѱηρὸν πήδημα δι' ἠέρος ὑγροπόρευτον,
ὠκείαις πτερύγεσσι δονούμενον ἔνѳα καὶ ἔνѳα,
ἔλѳοις σὺν νεφέλαις νοτίαις, ὄμβροιο γενάρχα·
τοῦτο γὰρ ἐκ Διός ἐστι σέѳεν γέρας ἠερόφοιτον,
ὀμβροτόκους νεφέλας ἐξ ἠέρος εἰς χѳόνα πέμπειν.
τοιγάρ τοι λιτόμεσѳα, μάκαρ, ἱεροῖσι χαρέντα
πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν.

Σύ πού τρέχεις (πηδάς) γρήγορα δια του αέρος εις τα υγρά κύματα και δονείσαι με
γρήγορα πτερά εδώ και εκεί, είθε να έλθης με σύννεφα του νοτιά, συ ο γενάρχης της
βροχής. Διότι τούτο μόνον το δικαίωμα, το προνόμιον, εδόθη εις σε από τον Δία να
στέλλης δηλαδή από τον αέρα εις την γήν τα σύννεφα, πού σχηματίζονται στον Ουρανό
και πού γεννούν τις βροχές. Δια τούτο σε παρακαλούμεν, ώ μακάριε, αφού λαβής χαράν
από τάς θυσίας, να μας στέλλης είς την μητέρα γήν τις βροχές, πού τρέφουν τους
καρπούς.
0 comments

Κακίαν μίσει.


Κακίαν μίσει.
Να μισείς την κακία.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Κανείς άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος.


Κανείς άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Η αρετή σε όσων ανθρώπων τις ψυχές παραμένει ανόθευτη και καθαρή, δεν τους εγκαταλείπει ούτε στα γηρατειά τους.


Η αρετή σε όσων ανθρώπων τις ψυχές παραμένει ανόθευτη και καθαρή, δεν τους εγκαταλείπει ούτε στα γηρατειά τους.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Δύο αδέλφια μονοιασμένα κι αγαπημένα είναι πιο δυνατά κι από τα τείχη μιας πόλης.


Δύο αδέλφια μονοιασμένα κι αγαπημένα είναι πιο δυνατά κι από τα τείχη μιας πόλης.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα έργο χωρίς να κάνει κανένα λάθος, αλλά δύσκολο είναι κι αν ακόμα φτιάξει κάτι αλάθητο να μην πέσει σε άδικο κριτή.


Είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα έργο χωρίς να κάνει κανένα λάθος, αλλά δύσκολο είναι κι αν ακόμα φτιάξει κάτι αλάθητο να μην πέσει σε άδικο κριτή.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Καλύτερα να προσέχεις τα δικά σου λάθη, παρά τα λάθη των άλλων.


Καλύτερα να προσέχεις τα δικά σου λάθη, παρά τα λάθη των άλλων.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του.


Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε.


Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε.

Αίσωπος 620-560 π.Χ. , Αρχαίος μυθοποιός.
0 comments

Είναι εύκολο σ' οποιονδήποτε γεννήθηκε άνθρωπος να κυβερνήσει κάθε είδος ζώων, μάλλον παρά ανθρώπους.


Είναι εύκολο σ' οποιονδήποτε γεννήθηκε άνθρωπος να κυβερνήσει κάθε είδος ζώων, μάλλον παρά ανθρώπους.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η ελπίδα είναι το μόνο καλό που είναι κοινό σ' όλους τους ανθρώπους. Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα την κατέχουν.


Η ελπίδα είναι το μόνο καλό που είναι κοινό σ' όλους τους ανθρώπους. Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα την κατέχουν.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 81. Ζεφύρου (ѳυμίαμα λίβανον)

81. Ζεφύρου
ѳυμίαμα λίβανον
Αὖραι παντογενεῖς Ζεφυρίτιδες, ἠεροφοῖται,
ἡδυπνοοι, ѱιѳυραί, ѳανάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι,
εἰαριναί, λειμωνιάδες, πεποѳημέναι ὅρμοις,
σύρουσαι ναυσὶ τρυφερονὅρμον, ἠέρα κοῦφον·
ἔλѳοιτ' εὐμενέουσαι, ἐπιπνείουσαι ἀμεμφεῖς,
ἠέριαι, ἀφανεῖς, κουφόπτεροι, ἀερόμορφοι.

Ω αύρες του Ζέφυρου, πού γεννιέσθε στον πόντο και περιφέρεσθε στον αέρα, πού
πνέετε γλυκά και ψιθυριστά και παρέχετε ανακούφισιν από τους κόπους, ανοιξιάτικες,
πού φυσάτε εις τα λιβάδια και είσθε περιπόθητες εις τους όρμους (τα αγκυροβόλια).
ώ σεις πού σύρετε τα πλοία σε ήσυχο πέραμα με αέρα ελαφρών, είθε να έλθετε με
ευμένειαν με πνοές ευνοϊκές, αέρινες, αφανείς, σαν ελαφρά πτερά, με μορφήν αέρος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο