Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του.


Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 82. Νότου (ѳυμίαμα λίβανον)

Λαιѱηρὸν πήδημα δι' ἠέρος ὑγροπόρευτον,
ὠκείαις πτερύγεσσι δονούμενον ἔνѳα καὶ ἔνѳα,
ἔλѳοις σὺν νεφέλαις νοτίαις, ὄμβροιο γενάρχα·
τοῦτο γὰρ ἐκ Διός ἐστι σέѳεν γέρας ἠερόφοιτον,
ὀμβροτόκους νεφέλας ἐξ ἠέρος εἰς χѳόνα πέμπειν.
τοιγάρ τοι λιτόμεσѳα, μάκαρ, ἱεροῖσι χαρέντα
πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν.

Σύ πού τρέχεις (πηδάς) γρήγορα δια του αέρος εις τα υγρά κύματα και δονείσαι με
γρήγορα πτερά εδώ και εκεί, είθε να έλθης με σύννεφα του νοτιά, συ ο γενάρχης της
βροχής. Διότι τούτο μόνον το δικαίωμα, το προνόμιον, εδόθη εις σε από τον Δία να
στέλλης δηλαδή από τον αέρα εις την γήν τα σύννεφα, πού σχηματίζονται στον Ουρανό
και πού γεννούν τις βροχές. Δια τούτο σε παρακαλούμεν, ώ μακάριε, αφού λαβής χαράν
από τάς θυσίας, να μας στέλλης είς την μητέρα γήν τις βροχές, πού τρέφουν τους
καρπούς.
0 comments

Κακίαν μίσει.


Κακίαν μίσει.
Να μισείς την κακία.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Κανείς άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος.


Κανείς άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Η αρετή σε όσων ανθρώπων τις ψυχές παραμένει ανόθευτη και καθαρή, δεν τους εγκαταλείπει ούτε στα γηρατειά τους.


Η αρετή σε όσων ανθρώπων τις ψυχές παραμένει ανόθευτη και καθαρή, δεν τους εγκαταλείπει ούτε στα γηρατειά τους.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Δύο αδέλφια μονοιασμένα κι αγαπημένα είναι πιο δυνατά κι από τα τείχη μιας πόλης.


Δύο αδέλφια μονοιασμένα κι αγαπημένα είναι πιο δυνατά κι από τα τείχη μιας πόλης.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα έργο χωρίς να κάνει κανένα λάθος, αλλά δύσκολο είναι κι αν ακόμα φτιάξει κάτι αλάθητο να μην πέσει σε άδικο κριτή.


Είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα έργο χωρίς να κάνει κανένα λάθος, αλλά δύσκολο είναι κι αν ακόμα φτιάξει κάτι αλάθητο να μην πέσει σε άδικο κριτή.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Καλύτερα να προσέχεις τα δικά σου λάθη, παρά τα λάθη των άλλων.


Καλύτερα να προσέχεις τα δικά σου λάθη, παρά τα λάθη των άλλων.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του.


Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε.


Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε.

Αίσωπος 620-560 π.Χ. , Αρχαίος μυθοποιός.
0 comments

Είναι εύκολο σ' οποιονδήποτε γεννήθηκε άνθρωπος να κυβερνήσει κάθε είδος ζώων, μάλλον παρά ανθρώπους.


Είναι εύκολο σ' οποιονδήποτε γεννήθηκε άνθρωπος να κυβερνήσει κάθε είδος ζώων, μάλλον παρά ανθρώπους.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η ελπίδα είναι το μόνο καλό που είναι κοινό σ' όλους τους ανθρώπους. Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα την κατέχουν.


Η ελπίδα είναι το μόνο καλό που είναι κοινό σ' όλους τους ανθρώπους. Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα την κατέχουν.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 81. Ζεφύρου (ѳυμίαμα λίβανον)

81. Ζεφύρου
ѳυμίαμα λίβανον
Αὖραι παντογενεῖς Ζεφυρίτιδες, ἠεροφοῖται,
ἡδυπνοοι, ѱιѳυραί, ѳανάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι,
εἰαριναί, λειμωνιάδες, πεποѳημέναι ὅρμοις,
σύρουσαι ναυσὶ τρυφερονὅρμον, ἠέρα κοῦφον·
ἔλѳοιτ' εὐμενέουσαι, ἐπιπνείουσαι ἀμεμφεῖς,
ἠέριαι, ἀφανεῖς, κουφόπτεροι, ἀερόμορφοι.

Ω αύρες του Ζέφυρου, πού γεννιέσθε στον πόντο και περιφέρεσθε στον αέρα, πού
πνέετε γλυκά και ψιθυριστά και παρέχετε ανακούφισιν από τους κόπους, ανοιξιάτικες,
πού φυσάτε εις τα λιβάδια και είσθε περιπόθητες εις τους όρμους (τα αγκυροβόλια).
ώ σεις πού σύρετε τα πλοία σε ήσυχο πέραμα με αέρα ελαφρών, είθε να έλθετε με
ευμένειαν με πνοές ευνοϊκές, αέρινες, αφανείς, σαν ελαφρά πτερά, με μορφήν αέρος.
0 comments

Πλούτει δικαίως.


Πλούτει δικαίως.
Να πλουτίζεις δίκαια.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ο ισχυρός έχει σκλάβους, ο πλούσιος κόλακες και ο σοφός φίλους.


Ο ισχυρός έχει σκλάβους, ο πλούσιος κόλακες και ο σοφός φίλους.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Δεν μπορεί να σταθεί η εξουσία, όταν στηρίζεται στην αδικία, στην επιορκία και στην προδοσία.


Δεν μπορεί να σταθεί η εξουσία, όταν στηρίζεται στην αδικία, στην επιορκία και στην προδοσία.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Τα παιδιά σου θα σου κάνουν ό,τι έκανες στους γονείς σου.


Τα παιδιά σου θα σου κάνουν ό,τι έκανες στους γονείς σου.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Κρίνε τον εαυτό σου, αλλά μην απελπίζεσαι εξαιτίας του.


Κρίνε τον εαυτό σου, αλλά μην απελπίζεσαι εξαιτίας του.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Αυτός που ξεχνά τα λάθη του γίνεται θρασύς.


Αυτός που ξεχνά τα λάθη του γίνεται θρασύς.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Οι κακοί υπακούουν στα πάθη τους, όπως οι δούλοι στ' αφεντικά τους.


Οι κακοί υπακούουν στα πάθη τους, όπως οι δούλοι στ' αφεντικά τους.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Από γερό μυαλό γεννιέται η ευτυχία.


Από γερό μυαλό γεννιέται η ευτυχία.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Η ζωή είναι μικρή για όσους κάνουν το καλό, αλλά για όσους κάνουν το κακό, μια μόνη νύχτα είναι ένας άπειρος χρόνος.


Η ζωή είναι μικρή για όσους κάνουν το καλό, αλλά για όσους κάνουν το κακό, μια μόνη νύχτα είναι ένας άπειρος χρόνος.

Λουκιανός 120-180 μ.Χ. , Σύρος συγγραφέας.
0 comments

Μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά.


Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν.
Μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά.

Περίανδρος 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών.
0 comments

Φρόντιζε να τιμωρείς τα ελαττώματα σου, για να μην τιμωρείσαι από αυτά.


Φρόντιζε να τιμωρείς τα ελαττώματα σου, για να μην τιμωρείσαι από αυτά.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.


0 comments

Κανένα όφελος δεν αποκομίζει κανείς φροντί­ζοντας για την προστασία του από τους ανθρώπους.


Οὐθὲν ὄφελος ἦν τὴν κατὰ ἀνθρώπους ἀσφάλειαν παρασκευάζεσθαι τῶν ἄνωθεν ὑπόπτων καθεστώτων καὶ τῶν ὑπὸ γῆς καὶ ἁπλῶς τῶν ἐν τῷ ἀπείρῳ.
Κανένα όφελος δεν αποκομίζει κανείς φροντί­ζοντας για την προστασία του από τους ανθρώπους, ενώ παραμένουν στην ψυχή του η ταραχή για όσα συμβαίνουν στον ουρανό και κάτω από τη γη και, γενικά, στο άπειρο.


Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος
0 comments

Τυφλός ο έρως.


Τυφλός ο έρως.

Θεόκριτος 3ος π.Χ. αιών , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Πες κάτι κάπως λιγότερο μορφωμένο και πιο σαφές.


Αμαθέστερον πως ειπέ και σαφέστερον.
Πες κάτι κάπως λιγότερο μορφωμένο και πιο σαφές.

Αριστοφάνης 445-386 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 80. Βορέου (ѳυμίαμα λίβανον)

80. Βορέου
ѳυμίαμα λίβανον
Χειμερίοις αὔραισι δονῶν βαѳὺν ἠέρα κόσμου,
κρυμοπαγὴς Βορέα, χιονώδεος ἔλѳ' ἀπὸ Ѳράικης
λῦέ τε παννέφελον στάσιν ἠέρος ὑγροκελεύѳου
ῥιπίζων ἰκμάσιν νοτεραῖς ὀμβρηγενὲς ὕδωρ,
αἴѳρια πάντα τιѳείς, ѳαλερόμματον αἰѳέρα τεύχων
ἀκτίνες ὣς λάμπουσιν ἐπὶ χѳονὸς ἠελίοιο.

Ω συ πού με τις χειμωνιάτικες αύρες δονείς (συγκλονίζεις. ταράσσεις) τον βαθύν αέρα
του κόσμου, συ ο παγετώδης Βορέας, έλα από την χιονοσκεπή θράκην
και λύσε την στάσιν (το σταμάτημα), πού είναι σκεπασμένη από σύννεφα, του αέρος,
που έχει τον δρόμον του στα νερά.
0 comments

Να αποφεύγεις την απέχθεια.


Απέχθειαν φεύγε.
Να αποφεύγεις την απέχθεια.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε μη στεναχωρείς τον φτωχό.


Μισθόν μοχθήσαντα δίδου μη θλίβε πένητα.
Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε μη στεναχωρείς τον φτωχό.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο.
0 comments

Αναζήτησα τον εαυτό μου.


Εδιζησάμην εμεωυτόν.
Αναζήτησα τον εαυτό μου.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Η ντροπή είναι σημαντικό στοιχείο της σωφροσύνης.


Αιδώς σωφροσύνης πλείστον μετέχει.
Η ντροπή είναι σημαντικό στοιχείο της σωφροσύνης.

Θουκυδίδης 460-394 π.Χ. ,Αθηναίος ιστορικός.
0 comments

Σε κάθε επιθυμία, πρέπει να τίθεται το ερώτημα: τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλω και τι αν δεν πραγματοποιηθεί;


Σε κάθε επιθυμία, πρέπει να τίθεται το ερώτημα: τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλω και τι αν δεν πραγματοποιηθεί;

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος.
0 comments

Ο συγγραφέας ιστορίας πρέπει να είναι άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, φίλος του θάρρους και της αλήθειας, και να λέει τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.


Τα σύκα σύκα, την σκάφην δε σκάφην ονομάζων.
Ο συγγραφέας ιστορίας πρέπει να είναι άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, φίλος του θάρρους και της αλήθειας, και να λέει τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.

Λουκιανός 120-180 μ.Χ. , Σύρος συγγραφέας.
0 comments

Πρώτα πες στον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι μετά να κάνεις αυτά που κάνεις σύμφωνα με αυτό.


Τις είναι θέλεις σαυτώ πρώτον ειπέ. Είθ’ ούτως ποίει ά ποιείς.
Πρώτα πες στον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι μετά να κάνεις αυτά που κάνεις σύμφωνα με αυτό.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Να παινεύεις το μικρό καράβι, αλλά βάλε το φορτίο σου στο μεγάλο.


Μικρήν νήα αινείν, μεγάλη δ’ ενί φορτία θέσθαι.
Να παινεύεις το μικρό καράβι, αλλά βάλε το φορτίο σου στο μεγάλο.
(Έργα και Ημέραι 643)

Ησίοδος 7ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Μισώ τον διπρόσωπο που είναι αγαθός στα λόγια αλλά εχθρικός στις πράξεις.


Μισώ τον άνδρα τον διπλούν πεφυκότα, χρηστόν λόγοισι, πολέμιον δε τοις τρόποις.
Μισώ τον διπρόσωπο που είναι αγαθός στα λόγια αλλά εχθρικός στις πράξεις.
Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 79. Ѳέμιδος (ѳυμίαμα λίβανον)

79. Ѳέμιδος
ѳυμίαμα λίβανον
Οὐρανόπαιδ' ἁγνὴν καλέω Ѳέμιν εὐπατέρειαν,
Γαίης τὸ βλάστημα, νέην καλυκώπιδα κούρην,
ἣ πρώτη κατέδειξε βροτοῖς μαντήιον ἁγνὸν
Δελφικῶι ἐν κευѳμῶνι ѳεμιστεύουσα ѳεοῖςι
Πυѳίωι ἐν δαπέδωι, ὅѳι Πύѳων ἐμβασίλευεν·
ἣ καὶ Φοῖβον ἄνακτα ѳεμιστοσύνας ἐδίδαξε·
πάντιμ', ἀγλαόμορφε, σεβάσμιε, νυκτιπόλευτε·
πρώτη γὰρ τελετὰς ἁγίας ѳνητοῖς ἀνέφηνας,
βακχιακὰς ἀνὰ νύκτας ἐπευάζουσα ἄνακτα·
ἐκ σέο γὰρ τιμαὶ μακάρων μυστήριά ѳ' ἁγνά.
ἀλλά, μάκαιρ', ἔλѳοις κεχαρημένη εὔφρονι βουλῆι
εὐιέρους ἐπὶ μυστιπόλου τελετὰς σέο, κούρη.

Την κορην του Ουρανού την άγνήν προσκαλώ, την θέμιν με τον καλόν πατέρα, το νέον
βλαστάρι της Γης την κόρην πού έχει πρόσωπον σαν άνθος,
πού πρώτη έδειξε εις τους ανθρώπους το ιερόν μαντείον
εις τον κρυψώνα των Δελφών και απέδιδε το δίκαιον εις τους θεούς εις τον ναόν του
Απόλλωνος, ότε έβασίλευεν εις τους Δελφούς αυτή πού και τον Φοίβον τον άνακτα
εδίδαξε τα δίκαια συ ή έχουσα όλας τάς τιμάς, με την λαμπράν μορφήν, ή σεβαστή, πού
περιπλανασαι κατά την νύκτα διότι πρώτη εσύ εφανέρωσες εις τους ανθρώπους τάς
αγίας ιεροτελεστίας και επευφημούσες τον άνακτα κατά τάς βακχικάς νύκτας διότι από
σένα προέρχονται αι τιμαί των θεών καί τα άγια μυστήρια.
Αλλά, μακαρία, είθε να ελθης χαρούμενη με ευφρόσυνον διάθεσιν
εις τάς ιεράς μυστηριακάς τελετουργίας, που γίνονται για σε, ώ κόρη.
0 comments

Να επιδιώκεις καλή φήμη.


Ευφημίαν άσκει.
Να επιδιώκεις καλή φήμη.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Τα λόγια ζουν περισσότερα χρόνια από τις πράξεις.


Ρήμα δ᾽ εργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει.
Τα λόγια ζουν περισσότερα χρόνια από τις πράξεις.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι.


Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.
Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι.

Αριστοφάνης 445-386 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος.
0 comments

Άφηνέ τα όλα στη θέληση των θεών.


Τοις θεοίς τίθει τα πάντα.
Άφηνέ τα όλα στη θέληση των θεών.

Αρχίλοχος (π. 680 π.Χ. - 630 π.Χ.) Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Ο άνθρωπος άλλα έχει κρυμμένα στο μυαλό του και άλλα λέει.


Ανήρ δ’ άλλα κέκευθεν ενί φρεσίν, άλλα δε βάζει.
Ο άνθρωπος άλλα έχει κρυμμένα στο μυαλό του και άλλα λέει.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο.
0 comments

Ελεύθερους τους άφησε όλους ο Θεός,η φύση κανένα δεν έκανε δούλο.


Ελευθέρους αφήκε πάντας ο Θεός,ουδένα δούλον η φύσις πεποίηκε.
Ελεύθερους τους άφησε όλους ο Θεός,η φύση κανένα δεν έκανε δούλο.

Αλκιδάμας (4ος αι. π.Χ.) ρήτορας και σοφιστής.

0 comments

Ο άνθρωπος,όταν τελειωθεί,γίνεται το άριστο εκ των πλασμάτων,αν όμως απομακρυνθεί από το νόμο και τη δικαιοσύνη,γίνεται το χειρότερο απ'όλα.


Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον τών ζώων,χωρισθέν δέ νόμου καί δίκης χείριστον πάντων.
Ο άνθρωπος,όταν τελειωθεί,γίνεται το άριστο εκ των πλασμάτων,αν όμως
απομακρυνθεί από το νόμο και τη δικαιοσύνη,γίνεται το χειρότερο απ'όλα.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Ο άνθρωπος είναι σαν το φως μέσα στη νύχτα.Ανάβει και σβήνει.


Ανθρωπος,όπως έν ευφροσύνη φάος,άπτεται,αποσβέννυται.
Ο άνθρωπος είναι σαν το φως μέσα στη νύχτα.Ανάβει και σβήνει.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Σφάλμα είναι αυτά που δε γνωρίζει κάποιος,αυτά να τα λέει ή να τα πράττει.


Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν.
Σφάλμα είναι αυτά που δε γνωρίζει κάποιος,αυτά να τα λέει ή να τα πράττει.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Ο πλούτος ίσως είναι αξιοζήλευτο αγαθό,μα πολύτιμο κι αξιοθαύμαστο είναι η δικαιοσύνη.


Ζηλωτόν ίσως ό πλούτος,τίμιον μέντοι καί θαυμαστόν ή δικαιοσύνη.
Ο πλούτος ίσως είναι αξιοζήλευτο αγαθό,μα πολύτιμο κι αξιοθαύμαστο είναι η δικαιοσύνη.

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ. , Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 78. Ἠοῦς (ѳυμίαμα μάνναν)

78. Ἠοῦς
ѳυμίαμα μάνναν
Κλῦѳι, ѳεά, ѳνητοῖς φαεσίμβροτον ἦμαρ ἄγουσα,
Ἠὼς λαμπροφαής, ἐρυѳαινομένη κατὰ κόσμον,
ἀγγέλτειρα ѳεοῦ μεγάλου Τιτᾶνος ἀγαυοῦ,
ἣ νυκτὸς ζοφερήν τε καὶ αἰολόχρωτα πορείην
ἀντολίαις ταῖς σαῖς πέμπεις ὑπὸ νέρτερα γαίης·
ἔργων ἡγήτειρα, βίου πρόπολε ѳνητοῖσιν·
ἧι χαίρει ѳνητῶν μερόπων γένος· οὐδέ τίς ἐστιν,
ὃς φεύγει τὴν σὴν ὄѱιν καѳυπέρτερον οὖσαν,
ἡνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἀποσείσηις,
πᾶς δὲ βροτὸς γήѳει, πᾶν ἑρπετὸν ἄλλα τε φῦλα
τετραπόδων πτηνῶν τε καὶ εἰναλίων πολυεѳνῶν·
πάντα γὰρ ἐργάσιμον βίοτον ѳνητοῖσι πορίζεις.
ἀλλά, μάκαιρ', ἁγνή, μύσταις ἱερὸν φάος αὔξοις.

Ακουσε με συ η θεά, πού φέρεις εις τους ανθρώπους την ημέραν πού δίδει το φως συ η
Ηώς η λαμπροφέγγουσα πού γίνεται κόκκινη στον κόσμο, η αγγελιαφόρος του μεγάλου
θεού του ένδοξου Τιτάνος, συ η όποια κατά την ανατολήν σου διώχνεις της νυκτός την
μαυρόχρωμη πορεία και την εξαποστέλλεις εις τα βάθη της γης, συ πού είσαι οδηγός εις
τα έργα των ανθρώπων και εξυπηρετείς τον βίον των με σένα χαίρεται το γένος των
θνητών ανθρώπων και δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος αποφεύγει την ιδικήν σου όψιν (να
βλέπη εσένα), αφού είσαι ανωτέρα από κάθε άλλην, όταν απομακρύνης από τα βλέφαρα
των τον γλυκύν ύπνον
και κάθε άνθρωπος ευχαριστείται να σε βλέπη, καθώς και κάθε ερπετόν και όλα τα άλλα
γένη των τετραπόδων ζώων. των πουλιών και των θαλασσινών, πού ανήκουν σε πολλά
είδη
διότι προσπορίζεις εις τους ανθρώπους όλον τον χρόνον την αυγήν, πού είναι
κατάλληλος προς εργασίαν για να ζήσουν. Αλλά εσύ η μακαρία ή αγνή είθε να αύξησης
εις τους μύστας το ιερόν φώς.

0 comments

Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.


Επί ρώμη μη καυχώ.
Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.

Δελφικά Παραγγέλματα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο