Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 87. Ѳανάτου (ѳυμίαμα μάνναν)

87. Ѳανάτου
ѳυμίαμα μάνναν
Κλῦѳί μευ, ὃς πάντων ѳνητῶν οἴηκα κρατύνεις
πᾶσι διδοὺς χρόνον ἁγνόν, ὅσων πόρρωѳ' ὑπάρχεις·
σὸς γὰρ ὕπνος ѱυχῆς ѳραύει καὶ σώματος ὁλκόν,
ἡνίκ' ἂν ἐκλύηις φύσεως κεκρατημένα δεσμὰ
τὸν μακρὸν ζώιοισι φέρων αἰώνιον ὕπνον,
κοινὸς μὲν πάντων, ἄδικος δ' ἐνίοισιν ὑπάρχων,
ἐν ταχυτῆτι βίου παύων νεοήλικας ἀκμάς·
ἐν σοὶ γὰρ μούνωι πάντων τὸ κριѳὲν τελεοῦται·
οὔτε γὰρ εὐχαῖσιν πείѳηι μόνος οὔτε λιταῖσιν.
ἀλλά, μάκαρ, μακροῖσι χρόνοις ζωῆς σε πελάζειν
αἰτοῦμαι, ѳυσίαις καὶ εὐχωλαῖς λιτανεύων,
ὡς ἂν ἔοι γέρας ἐσѳλὸν ἐν ἀνѳρώποισι τὸ γῆρας.

Ακουσε με, συ που κρατείς όλων των ανθρώπων την ζωήν, και που δίδεις χρόνον αγνόν
εις εκείνους, από τους οποίους ευρίσκεσαι μακράν.
Διότι ο ιδικός σου ύπνος τσακίζει την ψυχήν και σύρει το σώμα, διότι διαλύεις τα
συγκρατημένα δεσμά του σώματος (τα δεσμά πού συγκρατούν το σώμα), και φέρεις εις
τους ζωντανούς τον μακρόν αιώνιον ύπνον και είσαι μεν κοινός εις όλους, άλλ' εις
μερικούς δείχνεσαι άδικος, όταν με ταχύτητα θετής τέρμα του βίου εις ανθρώπους
ακμαίους και νέους κατά την ηλικίαν διότι από εσένα μόνον εκτελείται εκείνο πού
απεφασίσθη περί όλων διότι μόνον εσύ δεν πείθεσαι ούτε από προσευχάς ούτε από
παρακλήσεις. Αλλά ώ μακάριε, σου ζητώ να προσέρχεσαι ύστερα από πολλά έτη ζωής,
και σε παρακαλώ γι αυτό με θυσίες και με προσευχές ώστε το γήρας (τα γηρατειά) να
είναι για τους ανθρώπους καλόν βραβείον.
0 comments

Πολλοί που κάνουν τα αίσχιστα, εκφωνούν άριστους λόγους.


Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα λόγους αρίστους ασκέουσιν.
Πολλοί που κάνουν τα αίσχιστα, εκφωνούν άριστους λόγους.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Αγαθότης δεν είναι το να μην αδικείς αλλά το να μην έχεις καμία επιθυμία να αδικήσεις.


Αγαθόν ου το μη αδικείν, αλλά το μη εθέλειν.
Αγαθότης δεν είναι το να μην αδικείς αλλά το να μην έχεις καμία επιθυμία να αδικήσεις

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Τους κόλακες να τους αποφεύγεις σαν χειρότερους από τους εχθρούς σου.


Ως δ’ εχθρών χείρονας εκτρέπου τους κολακεύοντας.
Τους κόλακες να τους αποφεύγεις σαν χειρότερους από τους εχθρούς σου.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου.


Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Τους άδειους ασκούς τους φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους ανθρώπους η αλαζονεία.


Τους μέν κενούς ασκούς το πνεύμα διίστησι, τους δε ανόητους ανθρώπους τό οίημα.
Τους άδειους ασκούς τους φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους ανθρώπους η αλαζονεία.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Μη προσποιείστε ότι φιλοσοφείτε, αλλά να φιλοσοφείτε πραγματικά.


Ου προσποιείσθαι δει φιλοσοφείν αλλ’ όντως φιλοσοφείν. Ου γαρ προσδεόμεθα του δοκείν υγιαίνειν αλλά του κατ’ αλήθειαν υγιαίνειν.
Μη προσποιείστε ότι φιλοσοφείτε, αλλά να φιλοσοφείτε πραγματικά, γιατί δεν έχουμε ανάγκη του να νομίζουμε ότι υγιαίνουμε, αλλά το να υγιαίνουμε αληθινά.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος.
0 comments

Ε κι εγώ ο Διογένης ο κυνικός.


Αλεξάνδρου ποτέ επιστάντος αυτω και ειπόντος, "εγώ ειμι Αλέξανδρος ο μέγας βασιλεύς," "καγώ," φησί, "Διογένης ο κυών."
Όταν κάποτε ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος ο μέγας βασιλιάς» απάντησε: «Ε κι εγώ ο Διογένης ο κυνικός».

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες.


Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό, διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Πρεσβύτερον αιδού.


Πρεσβύτερον αιδού.
Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.

Δελφικά Παραγγέλματα
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 86. Ὀνείρου (ѳυμίαμα ἀρώματα)

86. Ὀνείρου
ѳυμίαμα ἀρώματα
Κικλήσκω σε, μάκαρ, τανυσίπτερε, οὖλε Ὄνειρε,
ἄγγελε μελλόντων, ѳνητοῖς χρησμωιδὲ μέγιστε·
ἡσυχίαι γὰρ ὕπνου γλυκεροῦ σιγηλὸς ἐπελѳών,
προςφωνῶν ѱυχαῖς ѳνητῶν νόον αὐτὸς ἐγείρεις,
καὶ γνώμας μακάρων αὐτὸς καѳ' ὕπνους ὑποπέμπεις,
σιγῶν σιγώσαις ѱυχαῖς μέλλοντα προφαίνων,
οἷσιν ἐπ' εὐσεβίηισι ѳεῶν νόος ἐσѳλὸς ὁδεύει,
ὡς ἂν ἀεὶ τὸ καλὸν μέλλον, γνώμηισι προληφѳέν,
τερπωλαῖς ὑπάγηι βίον ἀνѳρώπων προχαρέντων,
τῶν δὲ κακῶν ἀνάπαυλαν, ὅπως ѳεὸς αὐτὸς ἐνίσπηι
εὐχωλαῖς ѳυσίαις τε χόλον λύσαντες ἀνάκτων.
εὐσεβέσιν γὰρ ἀεὶ τὸ τέλος γλυκερώτερόν ἐστι,
τοῖς δὲ κακοῖς οὐδὲν φαίνει μέλλουσαν ἀνάγκην
ὄѱις ὀνειρήεσσα, κακῶν ἐξάγγελος ἔργων,
ὄφρα μὴ εὕρωνται λύσιν ἄλγεος ἐρχομένοιο.
ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε ѳεῶν μηνύματα φράζειν,
ὡς ἂν ἀεὶ γνώμαις ὀρѳαῖς κατὰ πάντα πελάζηις
μηδὲν ἐπ' ἀλλοκότοισι κακῶν σημεῖα προφαίνων.

Εσένα προσκαλώ, ώ μακάριε, με τα μεγάλα πτερά, ώ Όνειρε ωλοκληρωμένε, συ ο
αγγελιαφόρος εκείνων, πού μέλλουν να γίνουν, μεγάλε προφήτη των ανθρώπων διότι
εσύ επέρχεσαι σιωπηλός κατά την ησυχίαν του γλυκού ύπνου και φωνάζεις (ομιλείς) στις
ψυχές των ανθρώπων και συ ο Βίος διεγείρεις το μυαλό τους (τους ξυπνάς το μυαλό),
και τους στέλλεις κρυφά στον ύπνο τους τάς γνώμας των θεών καί άφωνος φανερώνεις
στις ψυχές τίς κοιμισμένες τα μέλλοντα να συμβούν είς εκείνους τους ανθρώπους, των
οποίων ο καλός νους συμβαδίζει προς την εύσέβειαν των θεών, ώστε πάντοτε το καλόν
μάλλον, προκαθορισθέν δια των γνωμών των θεών να ειδοποιής και να καθοδηγής με
τέρψεις τον βίον των ανθρώπων, πού ησθάνθησαν εκ των προτέρων χαράν να έχουν δε
ανακούφιση από τα κακά, καθώς ίδιος ο θεός θα τους ειπη δια να διαλύσουν με
προσευχάς και θυσίας την οργήν των βασιλέων διότι το τέλος των ευσεβών ανθρώπων
είναι πάντοτε γλυκύτερον.
Εις τους κακούς όμως ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να φανέρωση την μελλοντικήν ζωήν
των το δράμα του ονείρου (ο Όνειρος) ως άγγελος κακών έργων, δια να ημπορέσουν να
εύρουν (οι κακοί Ανθρωποι) την απαλλαγήν από τα δεινά (τα κακά) πού έρχονται.
Αλλά σε παρακαλώ, ώ μακάριε, να μας έξαγγέλλης τα μηνύματα των θεών, ώστε να μας
πλησιάζης πάντοτε με ορθάς κατά πάντα γνωμας και να μη μας φανερώνης σημεία
δυσάρεστα.
0 comments

Πρώρα άκου, μετά σκέψου και κατόπιν δράσε.


Πρώρα άκου, μετά σκέψου και κατόπιν δράσε.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Πολλές φορές, αν κι έχουμε ειρήνη, πολιορκούμαστε όχι από εχθρούς, αλλά από τους εμπόρους.


Πολλές φορές, αν κι έχουμε ειρήνη, πολιορκούμαστε όχι από εχθρούς, αλλά από τους εμπόρους.

Λυσίας, 445 - περ. 380 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Η καλλονή κατακτάει και προκαλεί την εύνοια εκείνων, που την κοιτάζουν.


Η καλλονή κατακτάει και προκαλεί την εύνοια εκείνων, που την κοιτάζουν.

Θεόκριτος 3ος π.Χ. αιών , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Η κολακεία είναι ένα αισχρό εμπόριο που είναι χρήσιμο μόνο στον κόλακα.


Η κολακεία είναι ένα αισχρό εμπόριο που είναι χρήσιμο μόνο στον κόλακα.

Θεόφραστος ο Ερέσιος (371 π.Χ. – περ. 287 π.Χ.) Φιλόσοφος.
0 comments

Βλέπεις τον εις το ύψος τούτο άπειρο αιθέρα, που κρατάει ολόγυρα μέσα στην υγρή του αγκαλιά τη Γη; Πίστεψε πως αυτός είναι ο Θεός.


Βλέπεις τον εις το ύψος τούτο άπειρο αιθέρα, που κρατάει ολόγυρα μέσα στην υγρή του αγκαλιά τη Γη; Πίστεψε πως αυτός είναι ο Θεός.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Τα αισθήματα εκείνων που αποβλέπουν σ' ένα συμφέρον, αλλάζουν όταν κατορθώσουν να το πετύχουν.


Τα αισθήματα εκείνων που αποβλέπουν σ' ένα συμφέρον, αλλάζουν όταν κατορθώσουν να το πετύχουν.

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς ( 1ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος)
0 comments

Οι ελεύθεροι λαοί οφείλουν να μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον σ' όποιον απειλεί την ελευθερία τους, σ' όποιον καταπατάει τα εδάφη τους.


Οι ελεύθεροι λαοί οφείλουν να μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον σ' όποιον απειλεί την ελευθερία τους, σ' όποιον καταπατάει τα εδάφη τους.

Ηρόδοτος 480-420 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος.
0 comments

Η ιστορία μου είναι έργο που θα επιζήσει και όχι ρητορική επίδειξη, που σκοπό έχει να αποσπάσει τα χειροκροτήματα των συγχρόνων μου.


Η ιστορία μου είναι έργο που θα επιζήσει και όχι ρητορική επίδειξη, που σκοπό έχει να αποσπάσει τα χειροκροτήματα των συγχρόνων μου.

Θουκυδίδης 460-394 π.Χ. ,Αθηναίος ιστορικός.
0 comments

Τα γηρατειά είναι αυτά καθ' αυτά αρρώστια.


Τα γηρατειά είναι αυτά καθ' αυτά αρρώστια.

Απολλόδωρος (180 π.χ – 110 π.χ) Αθηναίος ιστορικός, και μυθογράφος.
0 comments

Είναι δύσκολη η αρετή και αυτοί που θέλουν να επιτύχουν είναι ανάγκη να περάσουν από δυσκολίες και να ιδρώσουν.


Είναι δύσκολη η αρετή και αυτοί που θέλουν να επιτύχουν είναι ανάγκη να περάσουν από δυσκολίες και να ιδρώσουν.

Αισχίνης Ρήτορας (389 π.Χ.-314 π.Χ.)
0 comments

Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς τον γενναίο από μακριά.


Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς τον γενναίο από μακριά.

Αίσωπος 620-560 π.Χ. , Αρχαίος μυθοποιός.
0 comments

Δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους.


Ουκ ανδρός όρκοι πίστις, αλλ’ όρκων ανήρ.
Δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Απόντι μη μάχου.


Απόντι μη μάχου.
Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 85. Ὕπνου (ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος)

85. Ὕπνου
ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος
Ὕπνε, ἄναξ μακάρων πάντων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων
καὶ πάντων ζώιων, ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χѳών·
πάντων γὰρ κρατέεις μοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι
σώματα δεσμεύων ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι,
λυσιμέριμνε, κόπων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν
καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραμύѳιον ἔρδων·
καὶ ѳανάτου μελέτην ἐπάγεις ѱυχὰς διασώζων·
αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς Λήѳης Ѳανάτου τε.
ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε κεκραμένον ἡδὺν ἱκάνειν
σώζοντ' εὐμενέως μύστας ѳείοισιν ἐπ' ἔργοις.

Ώ ύπνε, συ ο βασιλεύς όλων των μακαρίων θεών καί των θνητών ανθρώπων καί όλων
των ζώων όσα τρέφει η ευρεία γή διότι μόνος σου είσαι κυρίαρχος όλων και προσέρχεσαι
εις όλους καί δεσμεύεις τα σώματα με δεσμά, που δεν είναι κατασκευασμένα από χαλκό.
Εσύ μας απαλλάσσεις από τις φροντίδες καί μας παρέχεις γλυκεία ανακούφισι από τους
κόπους καί μας παρασκευάζεις για κάθε λύπη μια ιερή παρηγοριά και μας φέρεις επίσης
την άσκησιν (την προπαρασκευήν) του θανάτου καί διασώζεις τάς ψυχάς μας διότι εσύ
είσαι εκ φύσεως ο γνήσιος αδελφός της Λήθης καί του θανάτου. Αλλα, ώ μακάριε, σε
παρακαλώ να έλθης συγκερασμένος με γλυκύτητα καί να σώζης ευνοϊκώς τους μύστας
για τα θεϊκά έργα.
0 comments

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.


Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του.


Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)
0 comments

Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.


Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας )
0 comments

Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.


Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά.


Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.
Οιδίπους Τύραννος.
Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».


Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.
Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Aν κοιμάται (συνέχεια) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.


Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.
Aν κοιμάται (συνέχεια) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.

0 comments

Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα.


Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’ εστί τις σύγκρασις.
Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.


Απόντι μη μάχου.
Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.


Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει να είναι ίδια με τη στάση απέναντι στη φωτιά.Να μη στέκεσαι ούτε πολύ κοντά, για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.


Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει να είναι ίδια με τη στάση απέναντι στη φωτιά.Να μη στέκεσαι ούτε πολύ κοντά, για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις.


Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.
Κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Ους τρέφεις αγάπα.


Ους τρέφεις αγάπα.
Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 84. Ἑστίας (ѳυμίαμα ἀρώματα)

84. Ἑστίας
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ἑστία εὐδυνάτοιο Κρόνου ѳύγατερ βασίλεια,
ἣ μέσον οἶκον ἔχεις πυρὸς ἀενάοιο, μεγίστου,
τούσδε σὺ ἐν τελεταῖς ὁσίους μύστας ἀναδείξαις,
ѳεῖσ' αἰειѳαλέας, πολυόλβους, εὔφρονας, ἁγνούς·
οἶκε ѳεῶν μακάρων, ѳνητῶν στήριγμα κραταιόν,
ἀιδίη, πολύμορφε, ποѳεινοτάτη, χλοόμορφε·
μειδιόωσα, μάκαιρα, τάδ' ἱερὰ δέξο προѳύμως,
ὄλβον ἐπιπνείουσα καὶ ἠπιόχειρον ὑγείαν.

Ω Εστία βασίλισσα, θυγατέρα του ισχυρού Κρόνου,
συ η οποία κατέχεις το μέσον της κατοικίας του αιωνίου μεγίστου πυρός, είθε συ αυτούς
εδώ τους ιερούς μύστας να τους αναδείξης κατά τάς τελετάς και να τους κάμης να είναι
πάντοτε θαλεροί, πολυευτυχισμένοι ευφρόσυνοι, αγνοί συ είσαι η κατοικία των μακαρίων
θεών, το ισχυρόν στήριγμα των ανθρώπων συ η αιωνία, η πολύμορφη, η περιπόθητη, η
όμοια με χλόην πού σκορπίζεις μειδιάματα, ή μακαρία, δέξου με προθυμίαν αυτές τις
θυσίες και φύσηξε μας ευτυχίαν και την υγείαν, πού καταπραύνει τον άνθρωπον.
0 comments

Πρώτη αρχή κι αιτία όλων των όντων είναι το καλό.


Πρώτη αρχή κι αιτία όλων των όντων είναι το καλό.

Πρόκλος ο Λύκιος, Νεοπλατωνικός Φιλόσοφος.
0 comments

Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης. Όπως δε πλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι πλάστηκε και για ν' αγαπά.


Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης. Όπως δε πλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι πλάστηκε και για ν' αγαπά.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη.


Αιδώς δ’ ουκ αγαθή κεχρημένω ανδρί παρείναι.
Η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .
0 comments

Ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο.


Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις.
Ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Εκείνος μοναχά είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει άλλους, που πρώτα μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.


Εκείνος μοναχά είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει άλλους, που πρώτα μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Τα ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με έναν τροχό, που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν.


Τα ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με έναν τροχό, που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν.

Ηρόδοτος 480-420 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος.
0 comments

Ο καλός καπετάνιος ξέρει να προσαρμόζεται στους ανέμους κι ο σοφός (άνθρωπος) να προσαρμόζεται στα γυρίσματα της τύχης.


Ο καλός καπετάνιος ξέρει να προσαρμόζεται στους ανέμους κι ο σοφός (άνθρωπος) να προσαρμόζεται στα γυρίσματα της τύχης.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας )
0 comments

Μανθάνων μη κάμνε.


Μανθάνων μη κάμνε.
Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 83. Ὠκεανοῦ (ѳυμίαμα ἀρώματα)
83. Ὠκεανοῦ
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ὠκεανὸν καλέω, πατέρ' ἄφѳιτον, αἰὲν ἐόντα,
ἀѳανάτων τε ѳεῶν γένεσιν ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων,
ὃς περικυμαίνει γαίης περιτέρμονα κύκλον·
ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ѳάλασσα
καὶ χѳόνιοι γαίης πηγόρρυτοι ἰκμάδες ἁγναί.
κλῦѳι, μάκαρ, πολύολβε, ѳεῶν ἅγνισμα μέγιστον,
τέρμα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου, ὑγροκέλευѳε,
ἔλѳοις εὐμενέων μύσταις κεχαρημένος αἰεί.

Τον Ώκεανόν προσκαλώ, τον αθάνατον
πατέρα, τον πάντοτε υπάρχοντα,
την αρχήν των αθανάτων θεών και των θνητών
ανθρώπων ο οποίος κυματίζει γύρω από την γήν πού την
περικυκλώνει. Από αυτόν προέρχονται όλοι οι ποταμοί καί όλη
η θάλασσα και αι αγναί υποχθόνιοι ικμάδες της γης πού
ρέουν από τις πηγές. Άκουσε με, ώ μακάριε, πού παρέχεις πολλήν ευτυχίαν και είσαι το
μεγαλύτερον εξαγνιστικόν μέσον των θεών, το αγαπητόν τέρμα της γης η αρχή του
πόλου συ που έχεις ως δρόμο τα νερά. Είθε να έλθης με ευμένειαν παρέχων πάντοτε την
χάριν σου είς τους μύστας.
0 comments

Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.


Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο