Search

Content

Κοινοποίηση

Monday, January 16, 2017

Ορφικοί Ύμνοι - 10. Φύσεως (ѳυμίαμα ἀρώματα)

10. Φύσεως
(ѳυμίαμα ἀρώματα)
Ὦ Φύσι, παμμήτειρα ѳεά, πολυμήχανε μῆτερ,
οὐρανία, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα,
πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής,
παντοκράτειρα, τιτιμενέα πανυπέρτατε πᾶσιν
ἄφѳιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα,
ἐννυχία, πολύτειρε, σελασφόρε, δεινοκαѳέκτι,
ἄѱοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα,
ἁγνή, κοσμήτειρα ѳεῶν ἀτελής τε τελευτή,
κοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ μούνη,
αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ, ἐρατή, πολύγηѳε, μεγίστη,
εὐάνѳεια, πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαῆμον,
ἡγεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη,
αὐτάρκεια, δίκη, Χαρίτων πολυώνυμε πειѳώ,
αἰѳερία, χѳονία καὶ εἰναλία μεδέουσα,
πικρὰ μέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειѳομένοισι,
πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια,
αὐξιτρόφος, πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα.
πάντων μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιѳηνός,
ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ὡριὰς ὁρμή,
παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε, ποντία δαῖμον,
ἀιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων,
ἀενάωι στροφάλιγγι ѳοὸν ῥύμα δινεύουσα,
πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε,
εὔѳρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριѳὲν τελέουσα,
σκηπτούχων ἐφύπερѳε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη,
ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, αἶσα, πυρίπνους,
ἀίδιος ζωὴ ἠδ' ἀѳανάτη τε πρόνοια·
πάντα σύ ἐσσι, ἄνασσα· σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις.
ἀλλά, ѳεά, λίτομαί σε σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις
εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.

Ώ θεά Φύση, μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, επουράνια, σεβαστή θεά πού
κτίζεις τα πάντα, βασίλισσα εσύ δαμάζεις τα πάντα, είσαι ακατανίκητος, εσύ κυβερνάς,
λάμπεις πολύ. είσαι ή κυρία των πάντων, πάντοτε τιμημένα ό υπεράνω όλων θεός·
είσαι αθάνατη, πρωτότοκος, πανάρχαια και εις τους άνδρας παρέχεις δόξαν νυκτερινή,
έχεις μεγάλην πείραν φέρεις το φως δυσκόλως καθησυχάζεις, και περιελίσσεις αθόρυβα
τα ίχνη των ποδιών σου (περιπατείς αθόρυβα). Είσαι αγνή, διατάσσεις τους θεούς, είσαι
το τέλος, χωρίς να έχεις τέλος είσαι κοινή εις όλα (μετέχεις εις τα πάντα), αλλά μόνον εις
έσέ δεν συμμετέχει τίποτε είσαι ή ίδία πατέρας του εαυτού σου (εγεννήθης αφ εαυτής),
διότι πατέρα δεν έχεις, είσαι και αρσενική και πολυμήχανη και πάρα πολύ μεγάλη
ανθηρά, περιπλέκεις τα πάντα, είσαι φίλη, αναμειγνύεις τα πάντα και είσαι έμπειρος
οδηγός, κυβερνήτης φέρεις ζωήν είσαι κόρη πού τρέφεις τα πάντα, αυτάρκεια. Δίκη είσαι
η πειθώ των Χαρίτων με πολλά ονόματα αιθέρια (διάγεις εις τον αιθέρα), επίγειος
αρχόντισσα και θαλασσινή πικρή μεν για τους φαύλους, αλλά γλυκεία εις εκείνους που
πείθονται εις σε σοφή εις όλα, παρέχεις τα πάντα τρέφεις τα πάντα και τα αυξάνεις,
λιπαρά (άφθονα), και απελευθερώνεις, καταστρέφεις, εκείνα πού ωριμάζουν, που
πεθαίνουν
συ είσαι πατέρας των πάντων και επίσης μητέρα τροφός και βυζάστρα βοηθάς εις την
παραγωγήν των προϊόντων, μακαρία, έχεις πολλά σπέρματα (είσαι καρποφόρος), και
γίνεσαι στον καιρό πού πρέπει. Ορμή (δραστηριοποιείσαι).
καιρό πού πρέπει, ορμή (δραστηριοποιείσαι), δημιουργείς τα πάντα, είσαι πλάστρα,
κτίζεις πολλά, σεβαστή θεά αιωνία, φέρεις την κίνησιν. έχεις πολλήν πείραν, είσαι
συνετή· και κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα με αδιάκοπον στροβιλισμόν διαρρέεις από
παντού, κινείσαι κυκλικώς και διαρκώς μεταβάλλεις μορφήν έχεις ώραίον θρόνον,
τιμημένη, μόνον εσύ εκτελείς εκείνο πού απεφασίσθει, και κρατείς το σκήπτρον
(κυβερνάς) από επάνω, και βροντάς δυνατά, συ ή ισχυρότατη· ατρόμητη, πού δαμάζεις
τα πάντα, ή προορισμένη μοίρα,πού αποπνέεις φωτιά αιωνία ζωή και αθάνατη πρόνοια
τα πάντα είσαι εσύ διότι μόνη σου εσύ κατασκευάζεις (δημιουργείς) όλα αυτά. Αλλά σε
παρακαλώ, θεά μου, να μας φέρεις μαζί με τις ευτυχισμένες ώρες (εποχές) ειρήνην,
υγείαν και πολλαπλασιασμόν των πάντων.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο