Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Είναι αισχρό να μη θέλει να κοπιάζει ο νέος.


Αισχρόν τε μοχθείν μή θέλειν νεανίαν.
Είναι αισχρό να μη θέλει να κοπιάζει ο νέος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Αισχρό κέρδος είναι βαρύ κειμήλιο.


Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.
Αισχρό κέρδος είναι βαρύ κειμήλιο.

Περίανδρος 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών.
0 comments

Ο πλούτος χωρίς την αρετή είναι κακός γείτονας.


Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
Ο πλούτος χωρίς την αρετή είναι κακός γείτονας.

Σαπφώ (~ 630 - 570 π.Χ.) Λυρική ποιήτρια.
0 comments

Αν είσαι επιτυχημένος,οι άλλοι δε σε ανέχονται.


Ούκ άν φορητός είης,εί πράσσοις καλώς.
Αν είσαι επιτυχημένος,οι άλλοι δε σε ανέχονται.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Όταν είσαι νέος,να είσαι εγκρατής.


Ηβών εγκρατής.
Όταν είσαι νέος,να είσαι εγκρατής.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Φαίνεται ότι η μόρφωση και αυτό όλοι το ομολογούν εκπολιτίζει και ημερώνει τις ψυχές με το να αφαιρεί από αυτές τα θηριώδη ένστικτα και την αμάθεια.


Δοκεί ή παιδεία καί τούτο πάντες ομολογούσιν,ημερούν τάς ψυχάς αφαιρούσα τό θηριώδες και άγνωμον.
Φαίνεται ότι η μόρφωση και αυτό όλοι το ομολογούν εκπολιτίζει και ημερώνει τις ψυχές με το να αφαιρεί από αυτές τα θηριώδη ένστικτα και την αμάθεια.

Θεόφραστος ο Ερέσιος (371 π.Χ. – περ. 287 π.Χ.) Φιλόσοφος.
0 comments

Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.


Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.
Γερνώ, μαθαίνοντας πάντα πολλά.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 76. Μουσῶν (ѳυμίαμα λίβανον)

76. Μουσῶν
ѳυμίαμα λίβανον
Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο ѳύγατρες,
Μοῦσαι Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, ἀγλαόφημοι,
ѳνητοῖς, οἷς κε παρῆτε, ποѳεινόταται, πολύμορφοι,
πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον,
ѳρέπτειραι ѱυχῆς, διανοίας ὀρѳοδότειραι,
καὶ νόου εὐδυνάτοιο καѳηγήτειραι ἄνασσαι,
αἳ τελετὰς ѳνητοῖς ἀνεδείξατε μυστιπολεύτους,
Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Ѳάλειά τε Μελπομένη τε
Τερѱιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε
Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ εὐδυνάτηι ѳεᾶι Ἁγνῆι.
ἀλλὰ μόλοιτε, ѳεαί, μύσταις, πολυποίκιλοι, ἁγναί,
εὔκλειαν ζῆλόν τ' ἐρατὸν πολύυμνον ἄγουσαι.

Σεις αι θυγατέρες της Μνημοσύνης και του βροντερού Διός ώ ένδοξες Πιερίδες Μούσαι
με την λαμπράν φήμην σεις εις όσους ανθρώπους παρευρεθήτε είσθε περιπόθητες,
πολύμορφες, επειδή γεννάτε την άμεμπτον αρετήν πάσης παιδείας εσείς τρέφετε την
ψυχήν και δίδετε την ορθήν κατεύθυνσιν εις την διανόησιν και είσθε αι οδηγοί βασίλισσαι
του δυνατού νου σεις που εδείξατε εις τους ανθρώπους τας τελετάς, αι οποίοι
εορτάζονται με μυστήρια, σεις η Κλειώ η Ευτέρπη, η Θάλεια, η Μελπομένη η Τερψιχόρη,
η Ερατώ, η Πολυμνία, η Ουρανία και η μητέρα μου Καλλιόπη, πού είσθε αγνές θεές πολύ
ισχυρές.
Αλλά είθε ώ θεοί να προσέλθετε εις τους μύστας σεις πού είσθε πολυποίκιλοι καί αγναί
και να φέρετε εις αυτούς δόξαν καί ζήλον (επιθυμίαν προς δόξαν) αξιεραστον και
πολυύμνητον.
0 comments

Έχθρας διάλυε.


Έχθρας διάλυε.
Να διαλύεις τις έχθρες.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Από τη στιγμή που θα συμβεί κάτι κακό, ακολουθούν και πολλά άλλα.


Ενός κακού μύρια έπονται.
Από τη στιγμή που θα συμβεί κάτι κακό, ακολουθούν και πολλά άλλα.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Από την απραξία και την τεμπελιά προέρχονται πολλά δεινά.


Αργία μήτηρ πάσης κακίας.
Από την απραξία και την τεμπελιά προέρχονται πολλά δεινά.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα να το κουβαλήσουν.


Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι τοις βαστάζουσι.
Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα να το κουβαλήσουν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ο όμοιος τον όμοιο πάντα πλησιάζει.


Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Ο όμοιος τον όμοιο πάντα πλησιάζει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.


Των άγαν γαρ άπτεται Θεός, τα μικρά δ’ εις τύχην αφείς εά.
Τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
0 comments

Έπεα πτερόεντα.


Έπεα πτερόεντα.
Λόγια που πετάνε (και δεν έχουν καμιά αξία)
(Ιλιάδα Ε’ 871)

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .

  
0 comments

Δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός.


Ουκ αεί θέρος έσσεται, ποιείσθε καλιάς.
Δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός.
(Έργα και Ημέραι 503)

Ησίοδος 7ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις.


Ουδέν ανεπίληπτον, αλλ’ έχει πάντα διαμαρτίας και αγνοίας.
Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Να σκέφτεσαι κάτι πολύτιμο - που αξίζει.


Φρόνει τι κεδνόν
Να σκέφτεσαι κάτι πολύτιμο - που αξίζει.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)
0 comments

Με δύο δεν έμπλεξε ούτε ο Ηρακλής (παρόλο που ήταν ο Ηρακλής).


Προς δύο ουδέ Ηρακλής.
Με δύο δεν έμπλεξε ούτε ο Ηρακλής (παρόλο που ήταν ο Ηρακλής).

Αρχίλοχος (π. 680 π.Χ. - 630 π.Χ.) Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων.


Μανείην μάλλον ή ησθείην.
Καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Με έργα και όχι με λόγια.


Έργω κ’ ουκέτι μύθω.
Με έργα και όχι με λόγια.
(Προμηθεύς Δεσμώτης)

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 75. Παλαίμονος (ѳυμίαμα μάνναν)

75. Παλαίμονος
ѳυμίαμα μάνναν
Σύντροφε βακχεχόροιο Διωνύσου πολυγηѳοῦς,
ὃς ναίεις πόντοιο βυѳοὺς ἁλικύμονας, ἁγνούς,
κικλήσκω σε, Παλαῖμον, ἐπ' εὐιέροις τελεταῖσιν
ἐλѳεῖν εὐμενέοντα, νέωι γήѳοντα προσώπωι,
καὶ σώζειν μύστας κατά τε χѳόνα καὶ κατὰ πόντον·
ποντοπλάνοις γὰρ ἀεὶ ναυσὶν χειμῶνος ἐναργὴς
φαινομένου σωτὴρ μοῦνος ѳνητοῖς ἀναφαίνηι,
ῥυόμενος μῆνιν χαλεπὴν κατὰ πόντιον οἶδμα.

 Ώ σύντροφε του Διονύσου του τερπνού, που σύρει τον βακχικόν
χορόν, συ που κατοικείς εις τους καθαρούς βυθούς του πόντου με τα μεγάλα κύματα,
εσέ επικαλούμαι τον Παλαίμονα να προσέλθης ευμενής εις τας ιεράς τελετάς και
χαρούμενος με νέον πρόσωπον, και να διασώζης τους μύστας και εις την γήν και εις την
θάλασσαν Διότι εσύ μόνον εμφανίζεσαι πάντοτε φανερά ως σωτήρ των ανθρώπων, πού
περιπλανώνται με τα πλοία εις την θάλασσαν, όταν αναφαίνεται βαρυχειμωνιά, και τους
διασώζεις από την βαρεία μανίαν της θαλασσοταραχές.
0 comments

Άρρητα μη λέγε.


Άρρητα μη λέγε.
Να μην λες τα άρρητα.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Καθώς όσοι βαδίζουν στον ήλιο παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι βαδίζουν στη δόξα παρακολουθούνται από το φθόνο.


Καθώς όσοι βαδίζουν στον ήλιο παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι βαδίζουν στη δόξα παρακολουθούνται από το φθόνο.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Μη μένεις χωρίς εργασία, ακόμη και αν είσαι πλούσιος.


Αργός μη ίσθι μηδ' αν πλουτής.
Μη μένεις χωρίς εργασία, ακόμη και αν είσαι πλούσιος.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Οι απολαύσεις είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.


Αι μεν ηδοναί θνηταί, αι δ' αρεταί αθάνατοι.
Οι απολαύσεις είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Περίανδρος 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών.
0 comments

Σοφία μόνη κτήμα αθάνατον.


Σοφία μόνη κτήμα αθάνατον.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Τους οκνηρούς μην τούς κατηγορείς εναντίον αυτών στρέφεται η οργή των θεών.


Τους οκνηρούς μην τούς κατηγορείς εναντίον αυτών στρέφεται η οργή των θεών.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Είναι δύσκολο άνθρωποι που έζησαν ελεύθεροι και με αρίστους νόμους να παραμείνουν επί πολύ δούλοι.

 
Είναι δύσκολο άνθρωποι που έζησαν ελεύθεροι και με αρίστους νόμους να παραμείνουν επί πολύ δούλοι.

Επιμενίδης ο Κρης (περ 7ος - 6ος αιώνας π.Χ.) ποιητής και φιλόσοφος.
0 comments

Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις θέλει να σου στερήσει εκείνο που έχεις.


Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις θέλει να σου στερήσει εκείνο που έχεις.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Ατυχής είναι εκείνος που δεν μπορεί να υποφέρει την ατυχία.


Ατυχή είναι τον ατυχίαν μη φέροντα.
Ατυχής είναι εκείνος που δεν μπορεί να υποφέρει την ατυχία.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος.
0 comments

Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας είναι αυτή που δε γελάσαμε.


Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας είναι αυτή που δε γελάσαμε.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Μαθών τέτταρας δακτύλους είναι το πάχος της νεώς, τοσούτον, έφη, του θανάτου τους πλέοντας απέχειν.


Μαθών τέτταρας δακτύλους είναι το πάχος της νεώς, τοσούτον, έφη, του θανάτου τους πλέοντας απέχειν.
Όταν έμαθε ότι το πάχος του τοιχώματος των καραβιών είναι τέσσερα δάκτυλα,
είπε: τόσο απέχουν και οι επιβάτες από τον θάνατο.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος.
0 comments

Ο θαρραλέος άνθρωπος υπερτερεί σε όλα.


Θαρσαλέος ανήρ εν πάσιν αμείνων.
Ο θαρραλέος άνθρωπος υπερτερεί σε όλα.
(Οδύσσεια η’ 51)

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .

0 comments

Χώμα και νερό είναι όλα όσα γεννιούνται και φυτρώνουν.


Γη και ύδωρ πάντα έσθ’ όσα γίνονται ηδέ φύονται.
Χώμα και νερό είναι όλα όσα γεννιούνται και φυτρώνουν.

Ξενοφάνης ( 570-480 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

0 comments

Τύμμα τύμματι τίσαι.


Τύμμα τύμματι τίσαι.
Την πληγή με πληγή την πληρώνεις.
(Αγαμέμνων)

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.

0 comments

Η αλεπού ξέρει πολλά και ο σκαντζόχοιρος ένα και καλό.


Πολλ’ οίδ’ αλώπηξ, εχίνος δε εν, μέγα.
Η αλεπού ξέρει πολλά και ο σκαντζόχοιρος ένα και καλό.

Αρχίλοχος (π. 680 π.Χ. - 630 π.Χ.) Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Ομόνοιαν δίωκε.


Ομόνοιαν δίωκε.
Να επιδιώκεις την ομόνοια.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 74. Λευκοѳέας (ѳυμίαμα ἀρώματα)

74. Λευκοѳέας
ѳυμίαμα ἀρώματα
Λευκοѳέαν καλέω Καδμηίδα, δαίμονα σεμνήν,
εὐδύνατον, ѳρέπτειραν ἐυστεφάνου Διονύσου.
κλῦѳι, ѳεά, πόντοιο βαѳυστέρνου μεδέουσα,
κύμασι τερπομένη, ѳνητῶν σώτειρα μεγίστη·
ἐν σοὶ γὰρ νηῶν πελαγοδρόμος ἄστατος ὁρμή,
μούνη δὲ ѳνητῶν οἰκτρὸν μόρον εἰν ἁλὶ λύεις,
οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φίλη σωτήριος ἔλѳοις.
ἀλλά, ѳεὰ δέσποινα, μόλοις ἐπαρωγὸς ἐοῦσα
νηυσὶν ἐπ' εὐσέλμοις σωτήριος εὔφρονι βουλῆι,
μύσταις ἐν πόντωι ναυσίδρομον οὖρον ἄγουσα.

Την Λευκοθέαν προσκαλώ, την κόρην του Κάδμου, την σεμνήν θεάν, την δυνατήν, την
τροφόν του καλλιστεφάνου Διονύσου.
Ακουσε με, θεά εσύ πού κυβερνάς τον βαθύστερνο πόντον πού τέρπεσαι στα κύματα,
και είσαι ή μεγαλύτερα σωτηρία των ανθρώπων διότι από σε εξαρτάται η ασταθής ορμή
των πλοίων, πού διατρέχουν το πέλαγος, και μόνον εσύ απολυτρώνεις τους ανθρώπους
από τον θλιβερόν θάνατον εις την θάλασσαν, προς όσους εφορμώσα ήθελες έλθει ως
φίλη σωτηρία. Αλλά, ώ θεά δέσποινα, είθε να έλθης, επειδή είσαι βοηθός.
εις τα καλοφκιαγμένα πλοία ως σωτηρία με ευχάριστη διάθεσιν,
και εις τους μύστας, πού ευρίσκονται εις την θάλασσαν, να φέρης ούριον άνεμον πού
επιταχύνει τον πλουν.
0 comments

Καλύτερα να κρύβεις την αμάθειά σου παρά να την φανερώνεις.


Κρύπτειν αμαθίην κρέσσον, ή ες το μέσον φέρειν.
Καλύτερα να κρύβεις την αμάθειά σου παρά να την φανερώνεις.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Από κακή αρχή το τέλος είναι κακό.


Κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν.
Από κακή αρχή το τέλος είναι κακό.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Θα πρέπει να βρούμε με ποιον θα φάμε και θα πιούμε, πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε.


Θα πρέπει να βρούμε με ποιον θα φάμε και θα πιούμε, πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος.
0 comments

Αθλίας, παρ’ αθλίου, δι’ Αθλίου προς άθλιο.


Αθλίας, παρ’ αθλίου, δι’ Αθλίου προς άθλιο.
Ο άθλιος στέλνει άθλια επιστολή με τον Αθλία προς ένα άθλιο.
(ο Αθλίας ήταν απεσταλμένος του Μ. Αλέξανδρου, που παρέδωσε επιστολή του στο Διογένη)

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Τα χρήματα τοις πλουσίοις η τύχη ου δεδώρηται, αλλά δεδάνικεν.


Τα χρήματα τοις πλουσίοις η τύχη ου δεδώρηται, αλλά δεδάνικεν.
Τα χρήματα στους πλούσιους η τύχη δεν τα δώρησε αλλά τα έδωσε δανεικά.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~4ος αιών π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου.


Μήτε νικών αμφάδην αγάλλεο, μήτε νικηθείς, εν οίκω καταπεσών οδύρεο.
Μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου.

Αρχίλοχος (π. 680 π.Χ. - 630 π.Χ.) Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή.


Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.
Η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.


Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.
Αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς.
(απάντηση στην ερώτηση «τι γυναίκα να παντρευτώ;»)

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι.


Εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι.
Για μένα είναι ντροπή η πατρίδα μου, ενώ εσύ είσαι ντροπή για την πατρίδα σου.
(απαντώντας σε κάποιον που τον ειρωνεύτηκε για τη σκυθική του καταγωγή)

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος.
0 comments

Μη ματαιοπονείς για αυτά που δεν ωφελούν σε τίποτα.


Τα μηδέν ωφελούντα μη πόνει μάτην.
Μη ματαιοπονείς για αυτά που δεν ωφελούν σε τίποτα.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται.


Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.
Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται.

Θουκυδίδης 460-394 π.Χ. ,Αθηναίος ιστορικός.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο