Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Να επιδιώκεις καλή φήμη.


Ευφημίαν άσκει.
Να επιδιώκεις καλή φήμη.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Τα λόγια ζουν περισσότερα χρόνια από τις πράξεις.


Ρήμα δ᾽ εργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει.
Τα λόγια ζουν περισσότερα χρόνια από τις πράξεις.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι.


Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.
Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι.

Αριστοφάνης 445-386 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος.
0 comments

Άφηνέ τα όλα στη θέληση των θεών.


Τοις θεοίς τίθει τα πάντα.
Άφηνέ τα όλα στη θέληση των θεών.

Αρχίλοχος (π. 680 π.Χ. - 630 π.Χ.) Αρχαίος λυρικός ποιητής.
0 comments

Ο άνθρωπος άλλα έχει κρυμμένα στο μυαλό του και άλλα λέει.


Ανήρ δ’ άλλα κέκευθεν ενί φρεσίν, άλλα δε βάζει.
Ο άνθρωπος άλλα έχει κρυμμένα στο μυαλό του και άλλα λέει.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο.
0 comments

Ελεύθερους τους άφησε όλους ο Θεός,η φύση κανένα δεν έκανε δούλο.


Ελευθέρους αφήκε πάντας ο Θεός,ουδένα δούλον η φύσις πεποίηκε.
Ελεύθερους τους άφησε όλους ο Θεός,η φύση κανένα δεν έκανε δούλο.

Αλκιδάμας (4ος αι. π.Χ.) ρήτορας και σοφιστής.

0 comments

Ο άνθρωπος,όταν τελειωθεί,γίνεται το άριστο εκ των πλασμάτων,αν όμως απομακρυνθεί από το νόμο και τη δικαιοσύνη,γίνεται το χειρότερο απ'όλα.


Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον τών ζώων,χωρισθέν δέ νόμου καί δίκης χείριστον πάντων.
Ο άνθρωπος,όταν τελειωθεί,γίνεται το άριστο εκ των πλασμάτων,αν όμως
απομακρυνθεί από το νόμο και τη δικαιοσύνη,γίνεται το χειρότερο απ'όλα.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Ο άνθρωπος είναι σαν το φως μέσα στη νύχτα.Ανάβει και σβήνει.


Ανθρωπος,όπως έν ευφροσύνη φάος,άπτεται,αποσβέννυται.
Ο άνθρωπος είναι σαν το φως μέσα στη νύχτα.Ανάβει και σβήνει.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
0 comments

Σφάλμα είναι αυτά που δε γνωρίζει κάποιος,αυτά να τα λέει ή να τα πράττει.


Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν.
Σφάλμα είναι αυτά που δε γνωρίζει κάποιος,αυτά να τα λέει ή να τα πράττει.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Ο πλούτος ίσως είναι αξιοζήλευτο αγαθό,μα πολύτιμο κι αξιοθαύμαστο είναι η δικαιοσύνη.


Ζηλωτόν ίσως ό πλούτος,τίμιον μέντοι καί θαυμαστόν ή δικαιοσύνη.
Ο πλούτος ίσως είναι αξιοζήλευτο αγαθό,μα πολύτιμο κι αξιοθαύμαστο είναι η δικαιοσύνη.

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ. , Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 78. Ἠοῦς (ѳυμίαμα μάνναν)

78. Ἠοῦς
ѳυμίαμα μάνναν
Κλῦѳι, ѳεά, ѳνητοῖς φαεσίμβροτον ἦμαρ ἄγουσα,
Ἠὼς λαμπροφαής, ἐρυѳαινομένη κατὰ κόσμον,
ἀγγέλτειρα ѳεοῦ μεγάλου Τιτᾶνος ἀγαυοῦ,
ἣ νυκτὸς ζοφερήν τε καὶ αἰολόχρωτα πορείην
ἀντολίαις ταῖς σαῖς πέμπεις ὑπὸ νέρτερα γαίης·
ἔργων ἡγήτειρα, βίου πρόπολε ѳνητοῖσιν·
ἧι χαίρει ѳνητῶν μερόπων γένος· οὐδέ τίς ἐστιν,
ὃς φεύγει τὴν σὴν ὄѱιν καѳυπέρτερον οὖσαν,
ἡνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἀποσείσηις,
πᾶς δὲ βροτὸς γήѳει, πᾶν ἑρπετὸν ἄλλα τε φῦλα
τετραπόδων πτηνῶν τε καὶ εἰναλίων πολυεѳνῶν·
πάντα γὰρ ἐργάσιμον βίοτον ѳνητοῖσι πορίζεις.
ἀλλά, μάκαιρ', ἁγνή, μύσταις ἱερὸν φάος αὔξοις.

Ακουσε με συ η θεά, πού φέρεις εις τους ανθρώπους την ημέραν πού δίδει το φως συ η
Ηώς η λαμπροφέγγουσα πού γίνεται κόκκινη στον κόσμο, η αγγελιαφόρος του μεγάλου
θεού του ένδοξου Τιτάνος, συ η όποια κατά την ανατολήν σου διώχνεις της νυκτός την
μαυρόχρωμη πορεία και την εξαποστέλλεις εις τα βάθη της γης, συ πού είσαι οδηγός εις
τα έργα των ανθρώπων και εξυπηρετείς τον βίον των με σένα χαίρεται το γένος των
θνητών ανθρώπων και δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος αποφεύγει την ιδικήν σου όψιν (να
βλέπη εσένα), αφού είσαι ανωτέρα από κάθε άλλην, όταν απομακρύνης από τα βλέφαρα
των τον γλυκύν ύπνον
και κάθε άνθρωπος ευχαριστείται να σε βλέπη, καθώς και κάθε ερπετόν και όλα τα άλλα
γένη των τετραπόδων ζώων. των πουλιών και των θαλασσινών, πού ανήκουν σε πολλά
είδη
διότι προσπορίζεις εις τους ανθρώπους όλον τον χρόνον την αυγήν, πού είναι
κατάλληλος προς εργασίαν για να ζήσουν. Αλλά εσύ η μακαρία ή αγνή είθε να αύξησης
εις τους μύστας το ιερόν φώς.

0 comments

Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.


Επί ρώμη μη καυχώ.
Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Όλες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.


Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.
Όλες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Φέρνει την αλήθεια στο φως ο χρόνος.


Αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος.
Φέρνει την αλήθεια στο φως ο χρόνος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Να ενθυμείσαι τους φίλους σου και όταν είναι παρόντες και όταν είναι απόντες.


Φίλων παρόντων καί απόντων μέμνησο.
Να ενθυμείσαι τους φίλους σου και όταν είναι παρόντες και όταν είναι απόντες.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Νόμιζε ότι στην αρετή βοηθούν πιο πολύ τα κοπιαστικά παρά τα εύκολα.


Τά επίπονα τών ηδέων μάλλον ηγού συντελείν είς αρετήν.
Νόμιζε ότι στην αρετή βοηθούν πιο πολύ τα κοπιαστικά παρά τα εύκολα.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Να αγαπάς την αλήθεια και αν ακόμη είναι πικρή.


Φίλει τήν αλήθειαν κάν πικρά ή.
Να αγαπάς την αλήθεια και αν ακόμη είναι πικρή.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Η μόρφωση και η αρετή οδηγούν τον άνθρωπο σε ζωή τίμια.


Είς ζωήν αγαθήν ή παιδεία καί ή αρετή άγουσι.
Η μόρφωση και η αρετή οδηγούν τον άνθρωπο σε ζωή τίμια.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Η σωματική δύναμη και η ωραιότητα είναι αγαθά της νεότητας,η σωφροσύνη δε είναι άνθος του γήρατος.


Ισχύς καί ευμορφίη νεότητος αγαθά,γήραος δέ σωφροσύνη άνθος.
Η σωματική δύναμη και η ωραιότητα είναι αγαθά της νεότητας,η σωφροσύνη δε είναι άνθος του γήρατος.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.

0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 77. Μνημοσύνης (ѳυμίαμα λίβανον)

77. Μνημοσύνης
ѳυμίαμα λίβανον
Μνημοσύνην καλέω, Ζηνὸς σύλλεκτρον, ἄνασσαν,
ἣ Μούσας τέκνωσ' ἱεράς, ὁσίας, λιγυφώνους,
ἐκτὸς ἐοῦσα κακῆς λήѳης βλαѱίφρονος αἰεί,
πάντα νόον συνέχουσα βροτῶν ѱυχαῖσι σύνοικον,
εὐδύνατον κρατερὸν ѳνητῶν αὔξουσα λογισμόν,
ἡδυτάτη, φιλάγρυπνος ὑπομνήσκουσά τε πάντα,
ὧν ἂν ἕκαστος ἀεὶ στέρνοις γνώμην κατάѳηται,
οὔτι παρεκβαίνουσ', ἐπεγείρουσα φρένα πᾶσιν.
ἀλλά, μάκαιρα ѳεά, μύσταις μνήμην ἐπέγειρε
εὐιέρου τελετῆς, λήѳην δ' ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεμπε.

Την Μνημοσύνην προσκαλώ, την συζυγον του Διός, την βαοίλισσαν. ή οποία εγέννησε
τας ιεράς Μούσας, τας οσίας, τάς λιγυροφώνους (με την λιγυρή φωνή) πού έχει πάντοτε
την μνήμην της έξω από την κακίαν ή οποία (κακία) βλάπτει τάς φρενας καί συγκρατεί
κάθε νουν των βροτών σύνοικον με τας ψυχάς και αυξάνει τον δυνατόν και ισχυρόν
λογισμόν των ανθρώπων είναι γλυκύτατη, αγαπά την αγρυπνίαν υπενθυμίζει τα πάντα
περί των οποίων ο καθένας σχηματίζει πάντοτε γνώμιν (αποκτά μνήμην) ούτε
παρεκτρέπεται καί διεγείρει εις όλους την σκέψιν.
Αλλά μακαρία θεά, ξεσήκωσε (δυνάμωσε) την μνήμην εις τους μύστας της ιεράς ταύτης
τελετουργίας, και απόδιωξε από αυτούς την λησμοσύνη.
0 comments

Γήρας προσδέχου.


Γήρας προσδέχου.
Να αποδέχεσαι το γήρας.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω.


Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω.
Να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει Γεωμετρία.

(Στην Ακαδημία υπήρχαν διάφοροι επιστημονικοί τομείς με αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες. Στο υπέρθυρο της Ακαδημίας αναγραφόταν η φράση Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω, δηλαδή να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει Γεωμετρία. Ο Πλάτων θεωρούσε ότι η γεωμετρία και τα μαθηματικά ήταν ο μόνος και ασφαλής δρόμος για να προσεγγίσει κανείς τον Κόσμο των Ιδεών και τον Θεό.)

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Κανείς μέχρι τώρα δεν έγινε κατήγορος του εαυτού του.


Ουδείς αυτός εαυτού κατηγόρησε πώποτε.
Κανείς μέχρι τώρα δεν έγινε κατήγορος του εαυτού του.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Να γνωρίζεις την αξία του χρόνου.


Καιρόν γνώθι.
Να γνωρίζεις την αξία του χρόνου.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Η πρέπει να ζει κανείς με τιμή ή να πεθαίνει με τιμή.


Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή.
Η πρέπει να ζει κανείς με τιμή ή να πεθαίνει με τιμή.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Δύσκολο το να γνωρίζουμε κάτι καλά.


Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
Δύσκολο το να γνωρίζουμε κάτι καλά.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Γιατί οι δούλοι και ο τύραννος ποτέ δεν θα γίνουν φίλοι.


Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι.
Γιατί οι δούλοι και ο τύραννος ποτέ δεν θα γίνουν φίλοι.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο