Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.


Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει να είναι ίδια με τη στάση απέναντι στη φωτιά.Να μη στέκεσαι ούτε πολύ κοντά, για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.


Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει να είναι ίδια με τη στάση απέναντι στη φωτιά.Να μη στέκεσαι ούτε πολύ κοντά, για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις.


Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.
Κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Ους τρέφεις αγάπα.


Ους τρέφεις αγάπα.
Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 84. Ἑστίας (ѳυμίαμα ἀρώματα)

84. Ἑστίας
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ἑστία εὐδυνάτοιο Κρόνου ѳύγατερ βασίλεια,
ἣ μέσον οἶκον ἔχεις πυρὸς ἀενάοιο, μεγίστου,
τούσδε σὺ ἐν τελεταῖς ὁσίους μύστας ἀναδείξαις,
ѳεῖσ' αἰειѳαλέας, πολυόλβους, εὔφρονας, ἁγνούς·
οἶκε ѳεῶν μακάρων, ѳνητῶν στήριγμα κραταιόν,
ἀιδίη, πολύμορφε, ποѳεινοτάτη, χλοόμορφε·
μειδιόωσα, μάκαιρα, τάδ' ἱερὰ δέξο προѳύμως,
ὄλβον ἐπιπνείουσα καὶ ἠπιόχειρον ὑγείαν.

Ω Εστία βασίλισσα, θυγατέρα του ισχυρού Κρόνου,
συ η οποία κατέχεις το μέσον της κατοικίας του αιωνίου μεγίστου πυρός, είθε συ αυτούς
εδώ τους ιερούς μύστας να τους αναδείξης κατά τάς τελετάς και να τους κάμης να είναι
πάντοτε θαλεροί, πολυευτυχισμένοι ευφρόσυνοι, αγνοί συ είσαι η κατοικία των μακαρίων
θεών, το ισχυρόν στήριγμα των ανθρώπων συ η αιωνία, η πολύμορφη, η περιπόθητη, η
όμοια με χλόην πού σκορπίζεις μειδιάματα, ή μακαρία, δέξου με προθυμίαν αυτές τις
θυσίες και φύσηξε μας ευτυχίαν και την υγείαν, πού καταπραύνει τον άνθρωπον.
0 comments

Πρώτη αρχή κι αιτία όλων των όντων είναι το καλό.


Πρώτη αρχή κι αιτία όλων των όντων είναι το καλό.

Πρόκλος ο Λύκιος, Νεοπλατωνικός Φιλόσοφος.
0 comments

Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης. Όπως δε πλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι πλάστηκε και για ν' αγαπά.


Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης. Όπως δε πλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι πλάστηκε και για ν' αγαπά.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη.


Αιδώς δ’ ουκ αγαθή κεχρημένω ανδρί παρείναι.
Η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .
0 comments

Ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο.


Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις.
Ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Εκείνος μοναχά είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει άλλους, που πρώτα μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.


Εκείνος μοναχά είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει άλλους, που πρώτα μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Τα ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με έναν τροχό, που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν.


Τα ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με έναν τροχό, που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν.

Ηρόδοτος 480-420 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος.
0 comments

Ο καλός καπετάνιος ξέρει να προσαρμόζεται στους ανέμους κι ο σοφός (άνθρωπος) να προσαρμόζεται στα γυρίσματα της τύχης.


Ο καλός καπετάνιος ξέρει να προσαρμόζεται στους ανέμους κι ο σοφός (άνθρωπος) να προσαρμόζεται στα γυρίσματα της τύχης.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας )
0 comments

Μανθάνων μη κάμνε.


Μανθάνων μη κάμνε.
Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 83. Ὠκεανοῦ (ѳυμίαμα ἀρώματα)
83. Ὠκεανοῦ
ѳυμίαμα ἀρώματα
Ὠκεανὸν καλέω, πατέρ' ἄφѳιτον, αἰὲν ἐόντα,
ἀѳανάτων τε ѳεῶν γένεσιν ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων,
ὃς περικυμαίνει γαίης περιτέρμονα κύκλον·
ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ѳάλασσα
καὶ χѳόνιοι γαίης πηγόρρυτοι ἰκμάδες ἁγναί.
κλῦѳι, μάκαρ, πολύολβε, ѳεῶν ἅγνισμα μέγιστον,
τέρμα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου, ὑγροκέλευѳε,
ἔλѳοις εὐμενέων μύσταις κεχαρημένος αἰεί.

Τον Ώκεανόν προσκαλώ, τον αθάνατον
πατέρα, τον πάντοτε υπάρχοντα,
την αρχήν των αθανάτων θεών και των θνητών
ανθρώπων ο οποίος κυματίζει γύρω από την γήν πού την
περικυκλώνει. Από αυτόν προέρχονται όλοι οι ποταμοί καί όλη
η θάλασσα και αι αγναί υποχθόνιοι ικμάδες της γης πού
ρέουν από τις πηγές. Άκουσε με, ώ μακάριε, πού παρέχεις πολλήν ευτυχίαν και είσαι το
μεγαλύτερον εξαγνιστικόν μέσον των θεών, το αγαπητόν τέρμα της γης η αρχή του
πόλου συ που έχεις ως δρόμο τα νερά. Είθε να έλθης με ευμένειαν παρέχων πάντοτε την
χάριν σου είς τους μύστας.
0 comments

Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.


Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Είναι στη φύση των ανθρώπων, πιότερο να ποδοπατούν εκείνον που έπεσε.


Είναι στη φύση των ανθρώπων, πιότερο να ποδοπατούν εκείνον που έπεσε.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Τίποτα ισχυρότερο απ' την ανάγκη, γιατί όλα υποτάσσονται σ' αυτή.


Τίποτα ισχυρότερο απ' την ανάγκη, γιατί όλα υποτάσσονται σ' αυτή.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Όποιος κυβερνήτης πλοίου παρατεντώνει τα πανιά και δεν λασκάρει καθόλου, ανατρέπει το καράβι.


Όποιος κυβερνήτης πλοίου παρατεντώνει τα πανιά και δεν λασκάρει καθόλου, ανατρέπει το καράβι.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.

0 comments

Αν δεν τιμάς τους γονείς σου, ποιος πρόκειται να τιμήσει εσένα;


Αν δεν τιμάς τους γονείς σου, ποιος πρόκειται να τιμήσει εσένα;

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Η δύναμη της ένωσης κατακτά το καθετί.


Η δύναμη της ένωσης κατακτά το καθετί.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .

0 comments

Μην προσπαθείς να καλύψεις τα λάθη σου με λόγια, αλλά προσπάθησε να τα διορθώσεις ελέγχοντας τον εαυτό σου.


Μην προσπαθείς να καλύψεις τα λάθη σου με λόγια, αλλά προσπάθησε να τα διορθώσεις ελέγχοντας τον εαυτό σου.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο