Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Τα αισθήματα εκείνων που αποβλέπουν σ' ένα συμφέρον, αλλάζουν όταν κατορθώσουν να το πετύχουν.


Τα αισθήματα εκείνων που αποβλέπουν σ' ένα συμφέρον, αλλάζουν όταν κατορθώσουν να το πετύχουν.

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς ( 1ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος)
0 comments

Οι ελεύθεροι λαοί οφείλουν να μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον σ' όποιον απειλεί την ελευθερία τους, σ' όποιον καταπατάει τα εδάφη τους.


Οι ελεύθεροι λαοί οφείλουν να μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον σ' όποιον απειλεί την ελευθερία τους, σ' όποιον καταπατάει τα εδάφη τους.

Ηρόδοτος 480-420 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος.
0 comments

Η ιστορία μου είναι έργο που θα επιζήσει και όχι ρητορική επίδειξη, που σκοπό έχει να αποσπάσει τα χειροκροτήματα των συγχρόνων μου.


Η ιστορία μου είναι έργο που θα επιζήσει και όχι ρητορική επίδειξη, που σκοπό έχει να αποσπάσει τα χειροκροτήματα των συγχρόνων μου.

Θουκυδίδης 460-394 π.Χ. ,Αθηναίος ιστορικός.
0 comments

Τα γηρατειά είναι αυτά καθ' αυτά αρρώστια.


Τα γηρατειά είναι αυτά καθ' αυτά αρρώστια.

Απολλόδωρος (180 π.χ – 110 π.χ) Αθηναίος ιστορικός, και μυθογράφος.
0 comments

Είναι δύσκολη η αρετή και αυτοί που θέλουν να επιτύχουν είναι ανάγκη να περάσουν από δυσκολίες και να ιδρώσουν.


Είναι δύσκολη η αρετή και αυτοί που θέλουν να επιτύχουν είναι ανάγκη να περάσουν από δυσκολίες και να ιδρώσουν.

Αισχίνης Ρήτορας (389 π.Χ.-314 π.Χ.)
0 comments

Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς τον γενναίο από μακριά.


Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς τον γενναίο από μακριά.

Αίσωπος 620-560 π.Χ. , Αρχαίος μυθοποιός.
0 comments

Δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους.


Ουκ ανδρός όρκοι πίστις, αλλ’ όρκων ανήρ.
Δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Απόντι μη μάχου.


Απόντι μη μάχου.
Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 85. Ὕπνου (ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος)

85. Ὕπνου
ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος
Ὕπνε, ἄναξ μακάρων πάντων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων
καὶ πάντων ζώιων, ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χѳών·
πάντων γὰρ κρατέεις μοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι
σώματα δεσμεύων ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι,
λυσιμέριμνε, κόπων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν
καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραμύѳιον ἔρδων·
καὶ ѳανάτου μελέτην ἐπάγεις ѱυχὰς διασώζων·
αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς Λήѳης Ѳανάτου τε.
ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε κεκραμένον ἡδὺν ἱκάνειν
σώζοντ' εὐμενέως μύστας ѳείοισιν ἐπ' ἔργοις.

Ώ ύπνε, συ ο βασιλεύς όλων των μακαρίων θεών καί των θνητών ανθρώπων καί όλων
των ζώων όσα τρέφει η ευρεία γή διότι μόνος σου είσαι κυρίαρχος όλων και προσέρχεσαι
εις όλους καί δεσμεύεις τα σώματα με δεσμά, που δεν είναι κατασκευασμένα από χαλκό.
Εσύ μας απαλλάσσεις από τις φροντίδες καί μας παρέχεις γλυκεία ανακούφισι από τους
κόπους καί μας παρασκευάζεις για κάθε λύπη μια ιερή παρηγοριά και μας φέρεις επίσης
την άσκησιν (την προπαρασκευήν) του θανάτου καί διασώζεις τάς ψυχάς μας διότι εσύ
είσαι εκ φύσεως ο γνήσιος αδελφός της Λήθης καί του θανάτου. Αλλα, ώ μακάριε, σε
παρακαλώ να έλθης συγκερασμένος με γλυκύτητα καί να σώζης ευνοϊκώς τους μύστας
για τα θεϊκά έργα.
0 comments

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.


Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του.


Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)
0 comments

Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.


Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας )
0 comments

Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.


Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά.


Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.
Οιδίπους Τύραννος.
Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».


Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.
Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης - φιλόσοφος.
0 comments

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Aν κοιμάται (συνέχεια) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.


Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.
Aν κοιμάται (συνέχεια) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.

0 comments

Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα.


Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’ εστί τις σύγκρασις.
Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
0 comments

Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.


Απόντι μη μάχου.
Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο