Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Ο πλούσιος όταν θέλει και ο φτωχός όταν έχει.


Εί μεν πλούσιος όταν θέλει, ει δε πένης όταν έχει.
Ο πλούσιος όταν θέλει και ο φτωχός όταν έχει.
( Όταν ρωτήθηκε πότε πρέπει να γευματίζει κανείς. )

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.
0 comments

Στους ανθρώπους ο πλούτος και η φτώχεια δεν είναι στο σπίτι αλλά στη ψυχή μέσα.


Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν,
αλλ’ εν ταις ψυχαίς.
Στους ανθρώπους ο πλούτος και η φτώχεια δεν είναι στο σπίτι αλλά στη ψυχή μέσα.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Είναι βλακεία να ασχολείται πολύ κάποιος με το σώμα του σε υπερβολικό βαθμό.

 
Αφυΐας σημείον το ενδιατρίβειν τις περί το σώμα
Είναι βλακεία να ασχολείται πολύ κάποιος με το σώμα του σε υπερβολικό βαθμό.

Επίκτητος 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος.
0 comments

Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους.


Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.
Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους.

Σωκράτης 469-399 π.Χ. , Φιλόσοφος.
0 comments

Χρόνου φείδου.

Χρόνου φείδου.
Να μη σπαταλάς το χρόνο.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 29. Ὕμνος Περσεφόνης

29. Ὕμνος Περσεφόνης
Φερσεφόνη, ѳύγατερ μεγάλου Διός, ἐλѳέ, μάκαιρα,
μουνογένεια ѳεά, κεχαρισμένα δ' ἱερὰ δέξαι,
Πλούτωνος πολύτιμε δάμαρ, κεδνή, βιοδῶτι,
ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας ὑπὸ κεύѳεα γαίης,
Πραξιδίκη, ἐρατοπλόκαμε, Δηοῦς ѳάλος ἁγνόν,
Εὐμενίδων γενέτειρα, ὑποχѳονίων βασίλεια,
ἣν Ζεὺς ἀρρήτοισι γοναῖς τεκνώσατο κούρην,
μῆτερ ἐριβρεμέτου πολυμόρφου Εὐβουλῆος,
Ὡρῶν συμπαίκτειρα, φαεσφόρε, ἀγλαόμορφε,
σεμνή, παντοκράτειρα, κόρη καρποῖσι βρύουσα,
εὐφεγγής, κερόεσσα, μόνη ѳνητοῖσι ποѳεινή,
εἰαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοῆισιν,
ἱερὸν ἐκφαίνουσα δέμας βλαστοῖς χλοοκάρποις,
ἁρπαγιμαῖα λέχη μετοπωρινὰ νυμφευѳεῖσα,
ζωὴ καὶ ѳάνατος μούνη ѳνητοῖς πολυμόχѳοις,
Φερσεφόνη· φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις.
κλῦѳι, μάκαιρα ѳεά, καρποὺς δ' ἀνάπεμπ' ἀπὸ γαίης
εἰρήνηι ѳάλλουσα καὶ ἠπιοχείρωι ὑγείαι
καὶ βίωι εὐόλβωι λιπαρὸν γῆρας κατάγοντι
πρὸς σὸν χῶρον, ἄνασσα, καὶ εὐδύνατον Πλούτωνα.

Ώ Περσεφόνη, θυγατέρα του μεγάλου Διός.
έλα ώ μακαριά, συ η μονογενής θεά, και δέξου την θυσίαν την ευάρεστη πολύτιμε
σύζυγε του Πλούτωνος, ένδοξε, πού δίδεις ζωήν
πού κατέχεις τάς πύλας του Αδου εις τα υποχθόνια της γης.
Πραξιδίκη με τα επέραστα πλοκάμια, της Δηούς αγνό βλαστάρι (τέκνον). μητέρα των
Ευμενίδων, βασίλισσα των καταχθόνιων (των νεκρών), την κόρην πού εγέννησεν ό Ζευς
με ανέκφραστον τοκετό ώ μητέρα του πολύβροντου και πολύμορφου Ευβουλέως πού
παίζεις μαζί με τις εποχές και φέρεις το φώς εσύ με την ώραίαν μορφήν σεμνή,
παντοδύναμος
κόρη πού είσαι γεμάτη από καρπούς, και φέγγεις λαμπρά έχεις κέρατα, και εσύ μόνον
είσαι περιπόθητη εις τους ανθρώπους διότι είσαι εαρινή και χαίρεσαι με τις πνοές των
λιβαδιών, και φανερώνεις το ιερόν σώμα σου τους βλαστούς, πού παράγουν χλωρούς
καρπούς ενυμφεύθης το φθινόπωρον κατόπιν αρπαγής μόνη εσύ είοαι ή ζωή και Ο
θάνατος εις τους ανθρώπους τους πολυβασανισμένους, διότι συ ή Φερσεφόνη φέρεις
πάντοτε την ζωήν (την άνοιξιν) και τα πάντα φονεύεις (τον χειμώνα). Ακουσε με μακαρία
θεά και φέρε καρπούς εις την γήν, δίδε είρήνην και ευχάριστον οιδε ειρήνην και
εύχάριστον υγείαν και βίον ευτυχή, πού οδηγεί ώ βασίλισσα, τα ήσυχα γηρατειά κάτω
προς τον ίδικόν σου χώρον και προς τον δυνατόν Πλούτωνα.
0 comments

Απαίσιο είναι να πλουτίζεις χωρίς να ξέρεις τίποτε άλλο.


Απαίσιο είναι να πλουτίζεις χωρίς να ξέρεις τίποτε άλλο.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής .

0 comments

Λαχταρούν την υγεία αυτοί που είναι άρρωστοι, και αυτοί που πολεμούν την ειρήνη.


Ποθεινόν εστι υγίεια νοσούσι καί πολεμουμένοις ειρήνη.
Λαχταρούν την υγεία αυτοί που είναι άρρωστοι, και αυτοί που πολεμούν την ειρήνη.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών.


Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται.
Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο