Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Ο,τι είναι καλύτερο,αυτό να το διδάσκεις στους νέους κι ο ίδιος να το μαθαίνεις.


Δίδασκε καί μάνθανε τό άμεινον.
Ο,τι είναι καλύτερο,αυτό να το διδάσκεις στους νέους κι ο ίδιος να το μαθαίνεις.

Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Σοφός είναι όχι αυτός που ξέρει πολλά,αλλά αυτός που ξέρει χρήσιμα.


Χρήσιμ'ειδώς ούχ ό πολλά ειδώς σοφός.
Σοφός είναι όχι αυτός που ξέρει πολλά,αλλά αυτός που ξέρει χρήσιμα.

Αισχύλος 525-456 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός ποιητής.
0 comments

Οι πατέρες οφείλουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως ζωντανό παράδειγμα στα παιδιά τους με το να μην κάνουν κανένα σφάλμα,αλλά με το να κάμνουν,όσα πρέπει.


Δεί τούς πατέρας τώ μηδέν αμαρτάνειν,αλλά πάντα ά δεί,πράττειν,εναργές
εαυτούς παράδειγμα τοίς τέκνοις παρέχειν.
Οι πατέρες οφείλουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως ζωντανό παράδειγμα στα παιδιά τους με το να μην κάνουν κανένα σφάλμα,αλλά με το να κάμνουν,όσα πρέπει.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.
0 comments

Αν συναναστρέφεσαι σοφούς ανθρώπους,θα γίνεις και συ ο ίδιος σοφός.


Σοφοίς ομιλών καυτός εκβήσει σοφός.
Αν συναναστρέφεσαι σοφούς ανθρώπους,θα γίνεις και συ ο ίδιος σοφός.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Υιούς παίδευε.


Υιούς παίδευε.
Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 32. Ἀѳηνᾶς (ѳυμίαμα ἀρώματα)

32. Ἀѳηνᾶς
ѳυμίαμα ἀρώματα
Παλλὰς μουνογενής μεγάλου Διὸς ἔκγονε σεμνή,
δῖα, μάκαιρα ѳεά, πολεμόκλονε, ὀμβριμόѳυμε,
ἄρρητε, ῥητή, μεγαλώνυμε, ἀντροδίαιτε,
ἣ διέπεις ὄχѳους ὑѱαύχενας ἀκρωρείους
ἠδ' ὄρεα σκιόεντα, νάπαισί τε σὴν φρένα τέρπεις,
ὁπλοχαρής, οἰστροῦσα βροτῶν ѱυχὰς μανίαισι,
γυμνάζουσα κόρη, φρικώδη ѳυμὸν ἔχουσα,
Γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνῶν μῆτερ πολύολβε,
ὁρμάστειρα, φίλοιστρε κακοῖς, ἀγαѳοῖς δὲ φρόνησις·
ἄρσην μὲν καὶ ѳῆλυς ἔφυς, πολεματόκε, μῆτι,
αἰολόμορφε, δράκαινα, φιλένѳεε, ἀγλαότιμε,
Φλεγραίων ὀλέτειρα Γιγάντων, ἱππελάτειρα,
Τριτογένεια, λύτειρα κακῶν, νικηφόρε δαῖμον,
ἤματα καὶ νύκτας αἰεὶ νεάταισιν ἐν ὥραις,
κλῦѳί μου εὐχομένου, δὸς δ' εἰρήνην πολύολβον
καὶ κόρον ἠδ' ὑγίειαν ἐπ' εὐόλβοισιν ἐν ὥραις,
γλαυκῶφ', εὑρεσίτεχνε, πολυλλίστη βασίλεια.

Ώ Παλλάδα μονογενής, πού είσαι το σεμνό τέκνον του μεγάλου Διός, σεβαστή μακαριά
θεά, πού διεγείρεις τον θόρυβο του πολέμου, κρατερόκαρδε.
Σύ αγαπάς τα όπλα οιστρηλατείς (ξεσηκώνεις) τις ψυχές των ανθρώπων με μανίες είσαι ή
κόρη πού γυμνάζεις (ασκείς) καί έχεις φρικτήν οργήν (διότι τρομάζουν με την Οργή
σου).
Εσύ εφόνευσες την Γοργόνα, αποφεύγεις το συζυγικό κρεββάτι, αλλά είσαι ή
πολυευτυχι-σμένη μητέρα των τεχνών.
Εσύ παρέχεις παρορμήσεις, αγαπάς να ξεσηκώνης οίστρον (μανίαν) εις τους κακούς, εις
τους ανθρώπους όμως είσαι ή φρόνησις (ή φρονιμάδα) εγεννήθης εκ φύσεως αρσενική
καί θηλυκή, εσύ γεννάς τους πολέμους, αλλά είσαι και ή σύνεσις.
Ποικιλόμορφε, πού βλέπεις με οξύτητα, ενθουσιαστική, πού έχεις λαμπράν τιμήν εσύ
εξωλόθρευσες τους Φλεγραίους γίγαντας, εσύ οδηγείς τους ίππους. Είσαι ή Τριτογένεια
μας απαλλάσσεις από τα κακά, είσαι ή θεά. πού μας φέρεις την νίκην ή γαλανομάτα, ή
εφευρίσκουσα τέχνας, ή βασίλισσα πού δέχεται πολλές ικεσίες ήμερα καί νύχτα πάντοτε
στις τελευταίες ώρες άκουσε τις ευχές μου καί δόσε μας είρήνην, πού παρέχει πολλήν
εύτυχίαν, καί ικανοποίησιν καί υγείαν μ' ευτυχισμένες ώρες.
0 comments

Να μάχεσθε για την ελευθερία.


Υπέρ τής ελευθερίας μάχεσθαι.
Να μάχεσθε για την ελευθερία.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος.
0 comments

Είναι αδύνατο να ευτυχεί όποιος δεν ασχολείται με καμιά εργασία.


Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
Είναι αδύνατο να ευτυχεί όποιος δεν ασχολείται με καμιά εργασία.

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Τα καλά τα αποκτά ο άνθρωπος με χίλιους δυο κόπους.


Σύν μυρίοισι τά καλά γίγνεται πόνοις.
Τα καλά τα αποκτά ο άνθρωπος με χίλιους δυο κόπους.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο