Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Είναι προτιμότερο να ομιλείς με περισσότερη σαφήνεια και με λιγότερη έστω σοφία.


Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
Είναι προτιμότερο να ομιλείς με περισσότερη σαφήνεια και με λιγότερη έστω σοφία.

Αριστοφάνης 445-386 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος.
0 comments

Με την πείρα βέβαια όλα γίνονται.


Πείρα θήν πάντα τελείται.
Με την πείρα βέβαια όλα γίνονται.

Θεόκριτος 3ος π.Χ. αιών , Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Θησαυροφυλάκιο αρετής είναι η μυαλωμένη γυναίκα.


Ταμιείον αρετής εστιν ή σώφρων γυνή.
Θησαυροφυλάκιο αρετής είναι η μυαλωμένη γυναίκα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής.
0 comments

Πολλοί άνθρωποι ενώ μιλούν δίκαια,κάνουν άδικα.Κανένας όμως απ'όσους κάνουν τα δίκαια μπορεί να είναι άδικος.


Δίκαια γάρ λέγοντες πολλοί άδικα ποιούσι,δίκαια δέ πραττόντων ουδείς άδικος είη.
Πολλοί άνθρωποι ενώ μιλούν δίκαια,κάνουν άδικα.

Κανένας όμως απ'όσους κάνουν τα δίκαια μπορεί να είναι άδικος.

Ξενοφών 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός.

0 comments

Σοφοίς χρω.


Σοφοίς χρω.
Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 40. Δήμητρος Ἐλευσινίας (ѳυμίαμα στύρακα)

40. Δήμητρος Ἐλευσινίας
ѳυμίαμα στύρακα
Δηώ, παμμήτειρα ѳεά, πολυώνυμε δαῖμον,
σεμνὴ Δήμητερ, κουροτρόφε, ὀλβιοδῶτι,
πλουτοδότειρα ѳεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα,
εἰρήνηι χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυμόχѳοις,
σπερμεία, σωρῖτι, ἀλωαία, χλοόκαρπε,ἣ ναίεις ἁγνοῖσιν Ἐλευσῖνος γυάλοισιν,
ἱμερόεσσ', ἐρατή, ѳνητῶν ѳρέπτειρα προπάντων, ἡ πρώτη ζεύξασα βοῶν
ἀροτῆρα τένοντακαὶ βίον ἱμερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα,
αὐξιѳαλής, Βρομίοιο συνέστιος, ἀγλαότιμος,
λαμπαδόεσσ', ἁγνή, δρεπάνοις χαίρουσα ѳερείοις·
σὺ χѳονία, σὺ δὲ φαινομένη, σὺ δε πᾶσι προσηνής·
εὔτεκνε, παιδοφίλη, σεμνή, κουροτρόφε κούρα,
ἅρμα δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς
ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν ѳρόνον εὐάζουσα,
μουνογενής, πολύτεκνε ѳεά, πολυπότνια ѳνητοῖς,
ἧς πολλαὶ μορφαί, πολυάνѳεμοι, ἱεροѳαλεῖς.
ἐλѳέ, μάκαιρ', ἁγνή, καρποῖς βρίѳουσα ѳερείοις,
εἰρήνην κατάγουσα καὶ εὐνομίην ἐρατεινὴν
καὶ πλοῦτον πολύολβον, ὁμοῦ δ' ὑγίειαν ἄνασσαν.

Ό Δηώ μητέρα των πάντων, θεά, δαιμονία με τα πολλά ονόματα σεβαστή Δήμητρα, πού
τρέφεις τα παιδιά και δίδεις την ευτυχίαν ώ θεά πού δίδεις τον πλούτον τρέφεις τα
στάχυα, παρέχεις τα πάντα και χαίρεσαι εις την είρήνην και εις τάς εργασίας, πού
απαιτούν πολύν μόχθον συ είσαι ή προστάτις των σπερμάτων, συ δίδεις σωρούς από
σιτάρι, ή συχνάζουσα εις τα αλώνια, εσύ παράγεις χλωρούς καρπούς, και κατοικείς στις
ιερές κοιλάδες της Ελευσίνος είσαι περιπόθητη. αγαπητή, τροφός όλων των θνητών, καί
πρώτη εσύ έζευξες τον αυχένα των βοδιών προς καλλιέργειαν, καί έφερες εις τους
ανθρώπους βίον περιπόθητον πολυευτυχισμένον βοηθείς εις την αύξησιν των καρπών,
είοαι σύνοικος του Βρόμιου, (του Διονύσου) τιμάσαι με λαμπρότητα, κρατείς λαμπάδα,
είσαι αγνή, καί χαίρεσαι με τα θερινά δρέπανα συ είσαι κάτω από την γήν αλλά φαίνεσαι,
καί είσαι προς όλους φιλική· ώ συ ή φιλόστοργος, πού αγαπάς τα παιδιά, ή σεβαστή, πού
είσαι κόρη καί τρέφεις παιδιά, πού έζευξες εις άρμα με δρακόντεια χαλινάρια οπαδούς
του Διονύσου πού εκραύγαζον περιδινούμενοι (περιστρεφόμενοι) κυκλικώς γύρω από
τον θρόνο σου θεά μονογενής καί πολύτεκνος καί πολυσέβαστη εις τους ανθρώπους,
πού έχεις πολλές μορφές, γεμάτες από πολλά άνθη πού θάλλουν από ιερότητα έλα ώ
μακαριά, αγνή. πού είσαι γεμάτη από καλοκαιριάτικους καρπούς, καί φέρε μας κάτω
ειρήνην καί εύνομίαν περιπόθητη και πλούτον πολυευτυχισμένον μαζί δε με αυτά καί την
βασίλισσαν υγείαν.
0 comments

Το να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσάφι.


Σιγάν τήν αλήθειαν χρυσόν εστι θάπτειν.
Το να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσάφι.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Η σύμπτωση γνωμών και σκέψεων δημιουργεί φιλία.


Ομοφροσύνη φιλίην ποιέει.
Η σύμπτωση γνωμών και σκέψεων δημιουργεί φιλία.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
0 comments

Είναι ανώτερη η έντιμη πενία από τον αισχρό πλούτο,γιατί η μεν προκαλεί τη συμπάθεια,ο δε πλούτος την επίκριση.


Καλώς πενέσθαι μάλλον ή πλουτείν κακώς,τό μέν γάρ έλεον,τό δ'επιτίμησιν φέρει.
Είναι ανώτερη η έντιμη πενία από τον αισχρό πλούτο,γιατί η μεν προκαλεί τη
συμπάθεια,ο δε πλούτος την επίκριση.

Αντιφάνης 388-311π.Χ., Έλληνας Αρχαίος ποιητής & Κωμικός.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο