Search

Content

Κοινοποίηση

0 comments

Να σέβεσαι τους υπηρέτες


Ικέτας αιδού.
Να σέβεσαι τους υπηρέτες.

Ξενοκράτης ,400 - 314 π.Χ. , Έλληνας Πλατωνικός φιλόσοφος.
0 comments

Δεν διαπιστώνουμε την ενάρετη ζωή ενός ατόμου από τα ωραία λόγια που λέει, αλλά από τις πράξεις του.


Δεν διαπιστώνουμε την ενάρετη ζωή ενός ατόμου από τα ωραία λόγια που λέει, αλλά από τις πράξεις του.

Θεόφραστος ο Ερέσιος (371 π.Χ. – περ. 287 π.Χ.) Φιλόσοφος.
0 comments

Ευτυχίαν εύχου.


Ευτυχίαν εύχου.
Να εύχεσαι ευτυχία.

Δελφικά Παραγγέλματα.
0 comments

Ορφικοί Ύμνοι - 51. Νυμφῶν (ѳυμίαμα ἀρώματα)

51. Νυμφῶν
ѳυμίαμα ἀρώματα
Νύμφαι, ѳυγατέρες μεγαλήτορος Ὠκεανοῖο,
ὑγροπόροις γαίης ὑπὸ κεύѳεσιν οἰκί' ἔχουσαι,
κρυѱίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χѳόνιαι, πολυγηѳεῖς,
καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, ἁγναί,
ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι,
πηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι,
φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανѳεῖς,
σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν' οὔρεα, εὐάστειραι,
πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι,
ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόμοι τε,
παρѳένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὔπνοοι αὔραις,
αἰπολικαί, νόμιαι, ѳηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι,
κρυμοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυѳρέμμονες αὐξίτροφοί τε,
κοῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, ὑγροκέλευѳοι,
Νύσιαι, μανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς,
σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε χάριν ѳνητοῖσι φέρουσαι·
ἔλѳετ' ἐπ' εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι ѳυμῶι
νᾶμα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις.

Νύμφαι θυγατέρες του μεγαλόκαρδου Ωκεανού.
Σεις πού έχετε τάς κατοικίας σας εις τα βάθη της γης σε δρόμους υγρούς (υδατίνους),
και κατοικείτε σε κρυφούς τόπους, πού εθρέψατε τον Βάκχον γήινες, πού παρέχετε
μεγάλην χαράν, πού τρέφετε τους καρπούς και ζήτε στα λιβάδια σεις πού γυρίζετε στα
λοξοειδή μονοπάτια, αι αγναί πού χαίρεσθε στα σπήλαια (και είσθε ή χαρά των
σπηλαίων) και περιπλανάσθε εις τον αέρα σεις ζήτε εις τάς πηγάς και κινείσθε γρήγορα
έχετε την δροσιά για φόρεμα καί πόδια ελαφρά φανερώνεσθε, αλλά καί δεν φαίνεσθε,
ζήτε εις τάς κοιλάδας καί έχετε πολλά άνθη· μαζί με τον Πάνα πηδάτε επάνω στα βουνά,
ενθουσιαστικαί, πού βγαίνετε από τις πέτρες, είσθε λιγυρόφωνες προέρχεσθε από τις
βρύσες, καί ζήτε εις τα δάση είσθε αρωματισμένες παρθένες, ντυμένες στα λευκά,
αποπνέετε ωραίες αύρες, έχετε σχέσιν με τους αιγοβοσκούς, με τους ποιμένας, είσθε
φίλαι των θηρίων, φέρετε ωραίους καρπούς χαίρεσθε στούς δρυμούς, είσθε απαλές,
τρέφετε πολλούς, βοηθείτε εις την αύξησιν είσθε κόρες πού γεννηθήκατε μαζί με τίς
βαλανιδιές, αγαπάτε τα παιγνίδια, περπατάτε στα νερά,
Νύσιαι, μανιακές, θεραπευτικές, ευχαριστείσθε με την άνοιξιν καί μαζί με τον Βάκχο και
την Δηώ φέρετε χαράν εις τους ανθρώπους. Ελάτε με χαρούμενη καρδιά στις ιερές
θυσίες καί χύνετε νερό υγιεινό σε ώρες (σε εποχές), πού βοηθούν την αύξηση των
καρπών.
0 comments

Αφού πρώτα ακούσεις, κατόπιν σκέψου τι θα κάνεις.


Ακούσας νόει.
Αφού πρώτα ακούσεις, κατόπιν σκέψου τι θα κάνεις.
Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650-570 π.Χ. , εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας)
0 comments

Να μορφώνεις τα παιδιά σου.


Υιούς παίδευε.
Να μορφώνεις τα παιδιά σου.

Λυσίας, 445 - περ. 380 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας.
0 comments

Αν είσαι πλούσιος, μην υπερηφανεύεσαι· αν είσαι φτωχός, μη ταπεινώνεσαι.


Εὐποροῦντα μὴ ὑπερήφανον εἶναι, ἀποροῦντα μὴ ταπεινοῦσθαι.
Αν είσαι πλούσιος, μην υπερηφανεύεσαι· αν είσαι φτωχός, μη ταπεινώνεσαι.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών , Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Επιλογή

Τα πιο Δημοφιλή

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Translate

Recommended Post Slide Out For Blogger

Αρχείο